Frederikssund Kommunes logo

Familievejledning

Center for Familie og Rådgivning i Frederikssund Kommune yder rådgivning og vejledning til familier med børn med nedsat funktionsevne.

Hvem kan få vejledning?

Forældre til et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Vejledningen skal tilbydes indenfor tre måneder efter, at Kommunen har fået kendskab til at den nedsatte funktionsevne er konstateret.

Vejledningens indhold

Vejledningen ydes i henhold til bekendtgørelse om familievejlederordning

Baggrund

Vejledningen ydes for hurtigst at øge familiens kendskab til muligheder og hjælp fra det offentlige - og dermed styrke familien og dens barns videre udvikling og trivsel.

Familievejlederordningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier har lovgrundlag i Barnets Lov § 81, stk. 4. Læs mere i pjecen om Familievejlederordningen

Kontakt
For nærmere information eller aftale om møde:

Center for Familie og Rådgivning
47 35 10 00
eller skriv via borger.dk