Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Familievejledning

Familievejledningen i Frederikssund Kommune yder rådgivning og vejledning til familier med børn med nedsat funktionsevne.

Hvem kan få vejledning?

Forældre til et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Vejledningen skal tilbydes indenfor tre måneder efter, at Kommunen har fået kendskab til at den nedsatte funktionsevne er konstateret.

Vejledningens indhold

Der kan være mange offentlige instanser involveret i familien, når man har et barn med handicap, og vejledningen kan give overblik over kommunens forskellige afdelinger, procedure for sagsbehandling, evt. fremtidige muligheder for daginstitutioner, skoler og klubber m.m. i forhold til barnets vanskeligheder og lignende.

Efter vejledningen formidler familievejlederen kontakt og viden om familien til Familieafdelingen, der varetager det videre arbejde med at støtte om op familien.

Hvordan?
Når lægen eller hospitalet konstaterer, at barnet har en nedsat funktionsevne, kan lægen, hospitalet, sundhedsplejersken eller andre orientere forældrene om muligheden  for familievejledning, og forældrene kan tage kontakt til familievejlederen og aftale et møde.
Familievejledningen finder sted i hjemmet - med mindre andet aftales.

Baggrund

Vejledningen ydes for hurtigst at øge familiens kendskab til muligheder og hjælp fra det offentlige - og dermed styrke familien og dens barns videre udvikling og trivsel.

Familievejlederordningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier har lovgrundlag i Lov om Social Service § 11, stk. 8

"Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes indenfor tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret."

Kontakt
For nærmere information eller aftale om møde:

Center for Familie og Rådgivning
47 35 10 00
eller skriv via borger.dk