Frederikssund Kommunes logo

Bestyrelsen

Klubberne i Frederikssund Kommune har én fælles bestyrelse.

Bestyrelsens hovedopgave er – gennem arbejdet med de overordnede pædagogiske principper – at afstemme den faglige pædagogiske udvikling med forældrenes syn på, hvad der er vigtigt og værdifuldt i deres børns dagligdag i klubben. Bestyrelsen afholder valg én gang om året.

Forældrebestyrelsen afgiver bl.a. høringssvar på aktuelle spørgsmål og oplæg, der influerer på klubbernes arbejde, og som byrådet beder bestyrelsen om at afgive udtalelse om. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Referater fra møderne er tilgængelige på siden!