Frederikssund Kommunes logo

Organisering, mål og rammer 

Her finder du mere om, hvordan klubberne i Frederikssund Kommune er organiseret og målene og rammerne for deres arbejde og virke. 

Organisering

I Frederikssund Kommune er klubberne organiseret som en fælles klub med mange afdelinger. Klubberne er typisk placeret på, eller tæt på, den lokale skole. Der er i dag således et fritidsklubtilbud på, eller tæt på alle kommunens folkeskoler, der rummer børn på melletrinnet.

Her kan du læse: Frederikssund Kommunes klubstrategi #Bedre Fritid – Strategi for fremtidens klubber.

Hvorfor skal mit barn gå i klub?

Hvorfor skal mit barn gå i klub?

Læs folderen om klubbernes arbejde og indsats i forhold til børn og unge i kommunen:

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke vil undvære.