Regler for Bestyrelsesarbejdet

Her finder du link til bestyrelsens styrelsesvedtægt, forretningsorden og principper for forældresamarbejdet, som danner regler for bestyrelsesarbejdet i Frederikssund Klubberne:

Styrelsesvedtægt