Frederikssund Kommunes logo

Ind- og udmeldelse

Fra SFO til klub

Forældre skal selv indmelde deres barn i miniklub/klub ved henvendelse til fritidsklubben.

Miniklub morgenmodul

Ønskes morgenpasning i SFO i månederne maj og juni, mens barnet går i Miniklub, sker tilmeldingen samtidig med at barnet indmeldes i miniklub/fritidsklub.

Fritidsklub

Udmeldelse skal ske via digitale pladsanvisning. Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud. Du kan udmelde dit barn den sidste dag i måneden.

Alle børn fra 4. til og med 7. klasse kan gå i fritidsklub. I 7. klasse kan børnene både gå i fritidsklub og ungdomsklub. Hvis barnet ikke længere skal gå i fritidsklub, skal barnet meldes ud af fritidsklubben, uanset om barnet går i ungdomsklub eller ej. Udmeldelse af fritidsklubben sker dog automatisk den 15. august i 8. klasse.

Ungdomsklub

Indmeldelse i ungdomsklub sker ved henvendelse til en ungdomsklub. 
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. 
Den unge udmeldes automatisk i den måned, han/hun fylder 18 år.

Indmeldelsesblanket til klubtilbud

Der anvendes samme indmeldelsesblanket til miniklub/fritidsklub og til ungdomsklub: Indmeldelsesblanket.

Bemærk venligst, at indmeldelsesblanketten altid skal afleveres i klubben. Den må ikke sendes, da den indeholder fortrolige oplysninger.