Frederikssund Kommunes logo

LP modellen i dagtilbud

LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. LP omhandler forhold der findes i institutionens miljø, som har stor betydning for børns udvikling.

Børns læring og udvikling foregår i hjemmet og også i daginstitutionen. Alle institutioner har deres eget miljø, der betegnes som et lærings- og udviklingsmiljø for børnene. Institutionens miljø har meget stor betydning for børns udvikling. Eksempler på sådanne forhold er: relationer mellem børn, relationer mellem børn og voksne, regler i hverdagen, samarbejde med forældre og den voksne som leder.

Det pædagogiske personale har stor indflydelse på lærings- og udviklingsmiljøet. Det er dem, der kan reflektere over konkrete forhold og dem, der kan ændre på forhold i daginstitutionen. LP modellen er skabt til at undersøge og pege på mulige ændringer af den pædagogiske hverdag i daginstitutionen.

I Frederikssund har alle dagtilbud deltaget i et pilotprojekt med LP modellen. Pilotprojektet begyndte i 2010 og varede de følgende to år. Efterfølgende har dagtilbuddene arbejdet med LP i varieret omfang. I 2015 blev der pustet nyt liv i LP modellen, så alle dagtilbud nu benytter LP modellen som pædagogisk arbejdsredskab, når der opstår udfordringer i dagtilbud i Frederikssund.

Indholdet i LP modellen er et grundlag for, hvordan menneskeligt samspil anskues. Med en systemisk grundantagelse, hvor det er nødvendigt at se på det, der kan give andre handlemuligheder. Der er særlig fokus på, hvor den enkelte medarbejder kan handle anderledes, til gavn for alle børn. Personalet ser på deres egen rolle og del af problemstillingen. Udgangspunktet er ikke, at nogen har skyld, men at alle har flere handlemuligheder.

Målsætningen med LP modellen er at fremme gode betingelser for udvikling, læring og aktivitet i dagtilbuddene. Det er de ansatte i dagtilbud, der er ansvarlige for relationer og normer i den pædagogiske hverdag. Personalet viser børnene rammer, de kan agere indenfor. LP modellen har ikke en formel på løsningen af alle problemer, men det er en analyseramme, som kan benyttes i et forsøg på at løse problemstillinger i hverdagen.