Frederikssund Kommunes logo

LP modellen i dagtilbud

LP står for Læringsmiljø og pædagogisk analyse, og omhandler de forhold der findes i institutionens miljø og som har meget stor betydning for børns udvikling.

Børns læring og udvikling foregår i hjemmet og også i daginstitutionen. Alle institutioner har deres eget miljø, et sådan miljø kan betegnes som et lærings- og udviklingsmiljø for børn. De forhold der findes i institutionens miljø har meget stor betydning for børns udvikling. Eksempler på sådanne forhold er: relationer mellem børn, relationer mellem børn og voksne, regler i hverdagen, samarbejde med forældre og den voksne som leder.

Det pædagogiske personale har stor indflydelse på disse forhold og det er dem der har mulighed for at reflektere over konkrete forhold og dem der kan ændre på forhold i daginstitutionen. LP modellen er skabt til at undersøge og pege på mulige ændringer af den pædagogiske hverdag i daginstitutionen.

I Frederikssund har alle dagtilbud deltaget i et pilotprojekt med LP modellen. Pilotprojektet begyndte i 2010 og varede de følgende to år, efterfølgende har dagtilbuddene arbejdet med LP i varieret omfang. I 2015 var der fokus på at få pustet nyt liv i LP modellen så alle dagtilbud igen kommer til at benytte LP modellen som et pædagogisk arbejdsredskab, der fremover vil blive anvendt når der opstår udfordringer i dagtilbud i Frederikssund.

Indholdet i LP modellen er et grundlag for hvordan menneskeligt samspil anskues, med en systemisk grundantagelse, hvor det er nødvendigt at se på det der kan give andre handlemuligheder. Det særlige fokus er: hvor er der muligheder for at den enkelte medarbejder kan handle anderledes, til gavn for alle børn. Altså at personalet ser på deres egen rolle og del af problemstillingen, udgangspunktet er ikke, at nogen har skyld men, at alle har flere handlemuligheder.

Målsætningen med LP modellen i Frederikssund er at fremme gode betingelser for udvikling, læring og aktivitet i dagtilbuddene. Det er de ansatte i dagtilbud der er ansvarlige for relationer og normer i den pædagogiske hverdag, dermed er sigtet at personalet viser børnene rammer de kan agere indenfor. LP modellen har ikke en formel på løsningen af alle problemer, men det er en analyseramme hvor indenfor problemstillinger i hverdagen kan søges løst.