Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2021

8. april 2021Nyt lysanlæg indviet

Tennisbanerne ved SIK i Slangerup kan nu bruges også i de mørke timer. Et nyt lysanlæg ved banerne er netop blevet indviet.
Lysanlægget er nu tændt ved tennisbanerne ved SIK. Fra venstre ses  borgmester John Schmidt Andersen (V), formand for Fritids- og Kulturudvalget Jesper Wittenburg samt formanden for tennisklubben Claus Mahler. Foto: Frederikssund Kommune.

30. marts 2021Behov for mere politi i Frederikssund Kommune

Borgmester John Schmidt Andersen har sendt et åbent brev til ledelsen i Nordsjællands Politi. Heri opfordrer han til øget tilstedeværelse af politiet i Frederikssund Kommune.
Borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

29. marts 2021Byggegrund tæt på S-toget lokkede

De sidste byggegrunde til parcelhuse i Deltakvarteret er nu solgt. En af køberne valgte grunden i Vinge af mange årsager, men især nærheden til S-toget lokkede.
Tom byggegrund med solgt-skilt i forgrunden. Foto: Frederikssund Kommune.

29. marts 2021Fuld gang i test og vaccinationer

Den seneste uge har smitten i Frederikssund Kommune taget et nøk opad. Samtidig bliver der testet og vaccineret på livet løs. Se ugens coronastatus her.
Vaccination gives i arm. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

26. marts 2021Vingebyggeri endeligt godkendt

På Byrådets møde den 24. marts blev den endelige godkendelse givet til 198 almene boliger i Vinge. Byggeriet kan dermed begynde efter påske.
Visualisering af almene boliger i Vinge. Visualisering: Mangor og Nagel.

26. marts 2021154 cykel p-pladser ved Vinge Station

I takt med den stigende boligudbygning i Vinge bliver der nu også etableret cykelparkeringspladser på Vinge Station. Det besluttede Byrådet på sit møde den 24. marts 2021.
Vinge Station. Foto: Frederikssund Kommune.

25. marts 2021Ønske om øget testkapacitet

Borgmester John Schmidt Andersen har skrevet til formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, med en opfordring til at arbejde for øget testkapacitet i Frederikssund kommune.
Borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

25. marts 2021Mere affald skal genanvendes

Byrådet har netop godkendt Teknisk Udvalgs indstilling om sortering og indsamling af affald hos borgerne. De kommende ændringer betyder flere affaldsspande og mere sortering.
Elektronikaffald. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.