Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2021

18. marts 2020Skraldebiler på ny bro

Skraldebilerne skal benytte Kronprinsesse Marys Bro og dermed betale broafgift. Dette vil betyde en meromkostning på ca. 250.000 kr. årligt, men affaldsgebyret vil være det samme, uanset hvor i kommunen man bor.
Skraldebil parkeret på grusvej. Foto: Frederikssund Kommune.

18. marts 2020Naturpleje i Sillebro Ådal

I slutningen af marts (uge 13) udfører Frederikssund Kommune naturpleje i Sillebro Ådal. Det betyder, at der vil blive udtyndet i bevoksningen flere steder.
Vandspejl i Sillebro Ådal med bevoksning langs kanterne. Foto: Frederikssund Kommune.

17. marts 2020Den vigtigste pleje sikres

Frederikssund Kommune forbereder nu at kunne sikre den vigtigste personlige pleje i en situation, hvor sygemeldinger og karantæner rammer personalet på ældreområdet.
Ældre kvinde i kørestol - ung kvinde støtter hende omsorgsfuldt. Foto: Colurbox

17. marts 2020Har du en sundhedsfaglig baggrund?

Har du en sundhedsfaglig baggrund og har du lyst til at hjælpe til i denne særlige tid, hvor Danmark er ramt af COVID-19 (Coronavirus)? Så kan Frederikssund Kommune få brug for din hjælp.
Ældre borger i kørestol sammen med yngre borger der viser omsorg og støtte. Foto: Kenneth Jensen.

17. marts 2020Fortæl om jeres frivillige tiltag

Frederikssund Kommune er i gang med at skabe et overblik over alle de fantastiske frivillige hjælpetiltag, der er sat i gang for at hjælpe hinanden i denne særlige tid med Corona.
En gruppe ældre mennesker sidder rundt om et bord læser sammen. Foto: Kenneth Jensen.

16. marts 2020Varekørsel tilladt hele døgnet

Tidsbegrænsningen for varelevering til butikkerne i Jernbanegade i Frederikssund bliver nu ophævet midlertidigt efter anmodning fra Transport- og Boligministeriet.
Jernbanegade i Frederikssund med butikker på begge sider. foto: Frederikssund Kommune.

16. marts 2020Ledelsen takker medarbejderne

Borgmester John Schmidt Andersen og kommunaldirektør Torben Kjærgaard anerkender kommunens medarbejdere for at levere en ekstraordinær indsats i den usædvanlige situation.
Borgmester John Schmidt Andersen (tv.) og kommunaldirektør Torben Kjærgaard anerkender kommunens medarbejdere for at levere en ekstraordinær indsats i den usædvanlige situation. Foto: Frederikssund Kommune.

16. marts 2020Gode råd om coronavirus

Sundhedsstyrelsen har nu lavet information på flere sprog om coronavirus til ophængning i butikker mv. Samtidig er der udgivet en række pjecer med information til gravide, kronisk syge, plejepersonale mv.
Udsnit af plakat med piktogrammer og gode råd på somali om at forebygge smittespredning. Grafik: Sundhedsstyrelsen.

14. marts 2020Misbrugsbehandling i tilpasset form

Frederikssund Kommune benytter Fonden Novavi, som leverandør af alkoholbehandling og stofbehandling. Novavi har tilpasset sit tilbud vedrørende alkohol- og misbrugsbehandling til anbefalingerne i forbindelse med coronavirus.