Frederikssund Kommunes logo
11. januar 2021

Naturpleje i Sillebro Ådal og Vinge

I uge 2 laver Frederikssund Kommune naturpleje både i Vinge og ved Tvebjerg i Sillebro Ådal. 

Vinge

Ved Tvinsmosen vil der blive beskåret og fjernet opvækst af især pil i kiler på østsiden af Tvinsmosen. Dette vil give mere sollys til kanten af mosen og mindre nedfald af blade i mosen. Dermed skabes der bedre yngleforhold for padder og generelt bedre vandkvalitet i søen. 

Den lavvandede sø nord for Deltakvarteret vil blive slået for at undgå, at den gror til i pil, dunhammere mv.

Naturplejen udføres på denne tid af året, fordi det er udenfor fugle og padders ynglesæson. Der vil ikke blive fældet større eller ældre træer, som kan huse flagermus mv.

Sillebro Ådal

I uge 2 udfører vi også naturpleje ved Tvebjerg i Sillebro Ådal, for at tilgodese skræntens særlige botanik.

Naturplejen består i at brombærkrat, unge egetræer og øvrig vedopvækst skæres ned og fjernes fra skrænten, for at hindre tilgroning. Tilgroningen er en trussel for mange af de særlige urter, der vokser på skrænten - eksempelvis Grenet Edderkoppeurt, der har brug for meget lys for at overleve.

Naturplejen udføres med kratryddere og små maskiner, udenfor planternes vækstsæson, for at mindske påvirkningen af områdets naturværdier.

Har du spørgsmål til naturplejen, er du meget velkommen til at henvende dig til naturteamet via sikker mail til postkassen for "søer, vandløb og beskyttet natur", som du finder på vores hjemmeside. 

Tvinsmosen i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Tvinsmosen i Vinge.

Foto: Frederikssund Kommune.