Frederikssund Kommunes logo
14. januar 2021

Investorer tror på Vinge by

Investorernes interesse for at bygge i Vinge By fortsætter, hvilket afspejles i de indkomne købstilbud på de storparceller, som kommunen udbød i november 2020. 

Da budfristen udløb den 13. januar havde Frederikssund Kommune modtaget i alt 6 købstilbud på de områder (A, B1/B2 og B3), som er beliggende vest for Deltakvarteret og området (C/I), som er beliggende tæt på Vinge Station.

Der er tale om bud på at opføre boligbebyggelser og bebyggelser, der kombinerer detailhandel og boligformål. Omfanget heraf vil blive nærmere afklaret i den dialog, som investorerne og Frederikssund Kommune nu går i gang med.

- Det er utroligt glædeligt, at der er så stor interesse for at købe grunde og bygge i Vinge. Det giver grund til optimisme for udviklingen af Vinge – og jeg er ikke i tvivl om, at åbningen af Vinge Station i december 2020 er en medvirkende årsag til den interesse, vi nu oplever fra investorerne.

Jeg glæder mig til, at vi i den kommende tid nu skal nærlæse de indkomne bud og gå i dialog med tilbudsgiverne om de mulige projekter, herunder arkitekturen, boformerne, bæredygtighed og infrastruktur m.m., siger Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen (V).

Og investorernes interesse stopper ikke her

- Vores udbud af storparcellerne har også medført, at vi har fået skabt kontakt til en række andre investorer og bygherrer, med hvem vi har aftalt, at vi i de kommende måneder skal have en nærmere dialog omkring deres muligheder for at være med til at udbygge Vinge By.

En dialog vi ser meget frem til, hvor vi bl.a. får mulighed for at høre deres syn på en videre udbygning af Vinge By, herunder et mix af boformer samt andre former for tiltag, som kan være med til at skabe et innovativt og trygt boligområde, som er grundlaget for, at de fremtidige borgere i Vinge By bl.a. får et fælles positivt og aktivt samvær, slutter John Schmidt Andersen.

Deltakvarteret i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Deltakvarteret i Vinge har udsigt til at få flere naboer, efter at Frederikssund Kommune har modtaget flere købstilbud på udbudte storparceller.

Foto: Frederikssund Kommune.