Frederikssund Kommunes logo
4. januar 2021

Campus har succes med at kvitte smøgerne

For et år siden indførte Campus Frederikssund røgfri skoletid som en af de første ungdomsuddannelser på Sjælland. Det har vist sig at have en stor effekt på elevernes rygevaner og er med til at ændre måden, eleverne er sammen på.

Mehmet Kahraman går i 3c på Frederikssund Gymnasium, hvor han også er elevrådsformand. Han lærte selv at ryge i skoletiden af de ældre elever, da han startede på gymnasiet.

- Til at starte med var det lidt irriterende, da vi fik at vide, at vi skulle have røgfri skoletid, siger Mehmet Kahraman. Men efter røgfri skoletid er blevet indført, ryger han langt mindre, for det var i skoletiden, han røg mest.

Campus Frederikssund indgik i 2019 en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen samt Frederikssund Kommune om at gå med i et projekt for at indføre røgfri skoletid 1. januar 2020.

Nye muligheder i pausen

Campus har spurgt eleverne, hvad der kunne være med til at give dem nogle gode pauser uden tobak. Med midler fra projektet er der blandt andet blevet indkøbt bordtennis, udendørs hængekøjer og boldbane. Projektleder Tenna Christiansen fra Kræftens Bekæmpelse fortæller

- Det er en stor fordel at inddrage eleverne, da de ofte har mange gode ideer til at få skabt en ny pausekultur.  En forbedring af studiemiljøet har vist sig at understøtte processen med at indføre røgfri skoletid, fordi det inspirerer til nye måder at være sammen på. Det kan Mehmet Kahraman godt nikke genkendende til. De nye pausefaciliteter, der er kommet i forbindelse med røgfri skoletid, har betydet, at der har været nye ting at give sig til i pausen og det har gjort det nemmere at glemme at ryge.

Ikke blot symbolpolitik

På Campus Frederikssund er det nu blevet almindeligt ikke at ryge i skoletiden. Formand for Campusrådet Heidi Post Dam er glad for, at rygning nu ikke er noget, eleverne lærer på Campus.

- Vi er glade for, at vi tog skridtet for et år siden. Det har krævet en indsats, men den har været det hele værd, fortæller Campusrådsformand Heidi Post Dam.

Ledelsen på Camus har gået runder i pauser med veste på og har konfronteret elever, der har skullet vænne sig til, at man ikke må ryge i skoletiden.

- Vi har godt kunne mærke, at det ikke blot var symbolpolitik fra Campus side. Ledelsen har været synlige og det har været vigtigt for os, der røg, at vi kunne mærke, at de mente det, fortæller Mehmet Kahraman.

Meget mindre røg

Ifølge en rundspørge på både U/NORD og på Frederikssund Gymnasium på Campus, er der sket at fald i antallet af rygere i løbet af det sidste år. På U/NORD var der før røgfri skoletid 16 procent af eleverne, der røg i skoletiden, nu er det kun 5 procent. På Frederikssund Gymnasium røg 10 procent af eleverne i skoletiden sidste år mod 3 procent i år. I samme periode er cigaretterne også blevet dyrere.

Eleverne har i løbet af det sidste år fået tilbudt gratis rygestopkurser, som Frederikssund Kommune har afholdt.

- Vi har oplevet en langt større interesse for rygestopkurserne end vi havde turde håbe på. Vi har indtil nu afholdt fire rygestopkurser med i alt 43 elever. En tredjedel af eleverne, der har deltaget på rygestopkurserne, er blevet helt røgfri. Vi i Frederikssund Kommune er glade for at kunne bidrage til det gode tiltag, som Campus har taget, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen (A).

Indvielse af nye pausefaciliteter på Campus. Fra venstre Formand for Campusrådet og Rektor for U/NORD Heidi Post Dam, Rektor for Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen og elevrådene, som har kommet med forslag til forbedring af pausemulighederne. Foto: Campus Frederikssund.Indvielse af nye pausefaciliteter på Campus. Fra venstre Formand for Campusrådet og Rektor for U/NORD Heidi Post Dam, Rektor for Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen og elevrådene, som har kommet med forslag til forbedring af pausemulighederne. Foto: Campus Frederikssund.