Frederikssund Kommunes logo

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed rådgiver Frederikssund Byråd i handicappolitiske spørgsmål, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål som vedrører mennesker med handicap.

Rådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Rådet består af otte medlemmer, heraf fire medlemmer udpeget af Byrådet og fire medlemmer fra forskellige handicaporganisationer. Medlemmer og personlige stedfortrædere vælges for en fireårig periode der følger den kommunale valgperiode.

Rådets medlemmer

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Bagerst og fremad fra venstre: Bente Schousboe, Jette Lund Pedersen, Maibritt Møller NIelsen, Inge Messerschmidt., Anne Lise Kuhre, Susanne Bettina Jørgensen, Stig Jensen og Tommy Fritzen

Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Bagerst og fremad fra venstre: Bente Schousboe, Jette Lund Pedersen, Maibritt Møller NIelsen, Inge Messerschmidt., Anne Lise Kuhre, Susanne Bettina Jørgensen, Stig Jensen og Tommy Fritzen

Udpeget af Byrådet

Anne-Lise Kuhre (A)
Susanne Bettina Jørgensen (A)
Maibritt Møller Nielsen (D)
Inge Messerschmidt (O)

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tommy Fritzen, foreningen LEV   (Formand)
Jette Lund Pedersen, Bedre Psykiatri (Næstformand)
Bente Schousbo, Fibromyalgiforeningen og Smerteforeningen
Stig Jensen, Polioforeningen / ulykkespatientforeningen

I Rådet for handicap, psykiatri og udsatheds pjece kan du læse mere om rådet arbejde.

Referater

Se referater fra rådets møder. Rådet for handicap, psykiatri og udsatheds afgivne høringssvar fremgår af referaterne.