Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Handicapråd

Handicaprådet rådgiver Frederikssund Byråd i handicappolitiske spørgsmål, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Rådet består af otte medlemmer, heraf fire medlemmer udpeget af Byrådet og fire medlemmer fra forskellige handicaporganisationer. Handicaprådets medlemmer og personlige stedfortrædere vælges for en fireårig periode der følger den kommunale valgperiode.

Handicaprådets medlemmer

Udpeget af Byrådet

Anne-Lise Kuhre (A)
Susanne Bettina Jørgensen (A)
Maibritt Møller Nielsen (D)
Inge Messerschmidt (O)

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tommy Fritzen, foreningen LEV   (Formand)
Jette Lund Pedersen, Bedre Psykiatri (Næstformand)
Bente Schousbo, Fibromyalgiforeningen og Smerteforeningen
Stig Jensen, Polioforeningen / ulykkespatientforeningen

Referater

Se referater fra Handicaprådets møder . Handicaprådets afgivne høringssvar fremgår af referaterne. 

Hvem skal have Handicapprisen 2023?

Frederikssund Byråd uddeler hvert år en pris til privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for borgere med handicap, psykiske eller sociale udfordringer i Frederikssund Kommune.

Der kan nu indstilles kandidater til Handicapprisen 2023. Der er frist for indstilling den 15. oktober 2023.