Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Handicapråd

Handicaprådet rådgiver Frederikssund Byråd i handicappolitiske spørgsmål, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Rådet består af otte medlemmer, heraf fire medlemmer udpeget af Byrådet og fire medlemmer fra forskellige handicaporganisationer. Handicaprådets medlemmer og personlige stedfortrædere vælges for en fireårig periode der følger den kommunale valgperiode.

Handicaprådets medlemmer

Udpeget af Byrådet

Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V)
Anne-Lise Kuhre (A)
Inge Messerschmidt (O)
Susan Thirstrup Stauersbøl (F)

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tommy Fritzen, foreningen LEV   
Bente Schousbo, Fibromyalgiforeningen
Dorte Hammershøi Johansson, Spastikkerforeningen
Jette Lund, Bedre Psykiatri

Referater

Se referater fra Handicaprådets møder