Frederikssund Kommunes logo

Beredskabskommissionen

Beredskabet er en væsentlig organisation i en kommune. Det er derfor fastsat i beredskabsloven, at redningsberedskabet skal have en central forankring i den kommunale organisation i form af en Beredskabskommission.

Beredskabskommissionen varetager forvaltningen af redningsberedskabet. 

Læs om Beredskabskommissionens sammensætning og se referater fra kommissionens møder på Beredskabets hjemmeside