Frederikssund Kommunes logo

Bevillingsnævnet

Byrådet har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager, der ud fra Restaurationsloven er henlagt til Byrådet.

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om:

 • Alkoholbevilling
 • Fornyelse af alkoholbevilling
 • Godkendelse af bestyrer
 • Udvidet åbningstid
 • Ændring af sammensætning i bestyrelse
 • Ansøgning om tilladelse til udendørs servering

Her kan du læse mere om:

Bevillingsnævnets forretningsorden

Restaurationsplan for Frederikssund Kommune

Forskrift for drift og indretning af restaurationsvirksomheder i Frederikssund Kommune 

Medlemmer

I byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 består nævnet af følgende medlemmer:

 • Tina Tving Stauning (A) formand
 • Kirsten Weiland (N)
 • Heidi Jørgensen (O)
 • John Schmidt Andersen (V)
 • Jan Frandsen (Horesta)
 • En repræsentant fra politiet

Ansøgning med tilhørende bilag sendes til Nordsjællands Politi

Politiet behandler ansøgningerne og sender dem videre til Bevillingsnævnet med politiets indstilling.

Bevillingsnævnet holder møde ca. hver tredje måned. Nævnets sager behandles på lukkede dagsordener.

Bevillingsnævnets afgørelser sendes til bevillingsansøgere, men kan ikke rekvireres.

Blanketter til de forskellige ansøgninger kan findes på Politiets hjemmeside.

Anke af Bevillingsnævnets afgørelse

Bevillingsnævnets afgørelser kan ankes til Byrådet. Anken skal være modtaget hos Byrådssekretariatet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt. I overensstemmelse med almindelig forvaltningsretlig praksis tillægges klager til Byrådet, under forudsætning af at de forvaltningsretlige regler er overholdt, som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Bevillingsnævnet anbefaler

At du orienterer dig om procedure for opnåelse af alkoholbevilling mv., tilladelse fra Fødevareregionen, brandmyndigheden, lovgrundlag og de krav der stilles, inden du investerer i restaurationsbranchen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om Bevillingsnævnet, er du velkommen til at kontakte Bevillingsnævnets sekretær Heidi Lykke Schmidt på telefon 47 35 10 00.

Hvis du har spørgsmål om alkoholbevilling m.v. skal du kontakte Nordsjællands Politi.