Frederikssund Kommunes logo

Kontaktudvalg for kommunen og sommerhusområderne 


Frederikssund Kommune og sommerhus-grundejerforeningerne mødes i et kontaktudvalg to gange om året. Der er udarbejdet et kommissorium for kontaktudvalget.

Referater fra møder i Sommerhuskontaktudvalget

2019

2022

2023

2024

  • Med bare to enkelte dagsordenspunkter til forårets sommerhuskontaktudvalgsmøde den 11. april 2024, har Administrationen valgt at aflyse mødet.

Som følge af Corona-virus har der ikke været afholdt sommerhuskontaktudvalgsmøder i 2020 og 2021