Frederikssund Kommunes logo

Handicappris for Frederikssund Kommune

Frederikssund Byråd har besluttet at uddele en pris til privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for handicappede borgere i Frederikssund Kommune.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets Handicappris?

  • Borgere med bopæl i Frederikssund Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.
  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre.
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede.
  • En forretning eller virksomhed i Frederikssund Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov.

Hvad kan være baggrunden for indstillingen?

  • En særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie.
  • En særlig indsats fra en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
  • En særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
  • En særlig indsats ydet af en virksomhed i forbindelse med handicappede i erhverv.
  • En særlig indsats ydet af en forretning eller virksomhed med henblik på handicaptilgængelighed.

Hvem kan indstille?

Borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Frederikssund Kommune på baggrund af opslag i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside. Indstilling skal være skriftligt begrundet. Indstillingen sendes til Handicaprådet, Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Fristen for indsendelse fastsættes år for år, og vil fremgå af annoncen. Handicaprådet kan ligeledes indstille til årets Handicappris.

Hvem udvælger?

Handicaprådets medlemmer udvælger på førstkommende møde derefter, hvem der skal tildeles årets handicappris.

Tidspunkt for uddeling af årets Handicappris samt markering af uddelingen via presseom­tale, gave, m.m.

Handicapprisen består af et kunstværk samt et indrammet diplom.

Pressen inviteres og uddelingen er offentlig og foretages af borgmesteren samt Handicaprådets formand/næstformand, der begrunder udvælgelsen. Overrækkelsen finder sted i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Samtidig med uddelingen af Handicapprisen sættes der i perioden op til overrækkelsen via de lokale og regionale aviser fokus på handicappede og Handicaprådets arbejde.

Handicapprisen uddeles hvert år så vidt muligt den 3. december, som er den internationale handicapdag, ”Dagen for lige muligheder”. Det var dog ikke muligt i 2020 på grund af Corona-situationen. Det er derfor indtil videre udsat til den 30. september 2021.

Godkendt af Frederikssund Byråd, den 1. september 2010.