Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ældrerådet

Ældrerådet er et partipolitisk neutralt, folkevalgt råd, der repræsenterer alle borgere over 60 år.

Valg til Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet den 21. november 2017, samme dag som kommunal- og regionsvalget. Se mere information om valg til Ældrerådet.

Gode grunde til at stemme til Ældrerådsvalget.

Her er dit Ældreråd 

Ældrerådet i Frederikssund består af ni medlemmer.

Ældrerådet 2014
Bagest fra venstre: Bent Jakobsen, Ole Klenke, Vibeke Davids Hansen (sekretær), Hanne Vedersø (næstformand), Erik Nielsen, Jimmy Sarvad, Rigmor Nielsen (kasserer), Lise Lotte Due (formand), Christian Heiberg.

Ældrerådets skal arbejde for den bedst mulige trivsel for kommunens ældre og fungere som kontaktorgan mellem borgere og Byråd.

Byrådet skal høre Ældrerådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Ældrerådet kan beskæftige sig med og udtale sig om ethvert emne indenfor ældreområdet fx:

  • ændringer på social- og sundhedsområdet
  • pleje og omsorg
  • boligforhold for pensionister
  • madordninger
  • budget
  • forhold vedrørende teknik og miljø
  • forhold vedrørende kultur og fritid

Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- eller personalesager og har tavshedspligt om oplysninger af personlig karakter, der måtte komme frem i forbindelse med rådets arbejdet.

Ældrerådets møder

Der er møde en gang om måneden undtagen i juli måned. Se mødedatoer og referater.

Medlemmerne får diæter for at deltage i ældrerådsmøderne. Derudover er arbejdet ulønnet. Der er valg hvert fjerde år, og det siddende Ældreråd har funktionsperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Læs mere på Ældrerådet hjemmeside eller kontakt formanden på telefon eller mail.