Ældrerådet

Det nye Ældreråd 2022 - 2025

Der blev afholdt valg til Ældrerådet den 16. november 2021 for perioden 2022 - 2025. Alle borgere i Frederikssund kommune, der var fyldt 60 år på valgdagen, havde stemmeret til Ældrerådsvalget. Du kan læse mere om resultatet af valget på Ældrerådet hjemmeside.

Her er dit Ældreråd 

Ældrerådet i Frederikssund består af ni medlemmer. Se  nærmere præsentation af medlemmerne på Ældrerådets hjemmeside.  

Ældrerådets skal arbejde for den bedst mulige trivsel for kommunens ældre og fungere som kontaktorgan mellem borgere og Byråd.

Byrådet skal høre Ældrerådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Ældrerådet kan beskæftige sig med og udtale sig om ethvert emne indenfor ældreområdet for eksempel:

  • ændringer på social- og sundhedsområdet
  • pleje og omsorg
  • boligforhold for pensionister
  • madordninger
  • budget
  • forhold vedrørende teknik og miljø
  • forhold vedrørende kultur og fritid

Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- eller personalesager og har tavshedspligt om oplysninger af personlig karakter, der måtte komme frem i forbindelse med rådets arbejdet.

Ældrerådets møder

Der er møde en gang om måneden undtagen i juli måned. Læs referaterne fra Ældrerådets møder.

Medlemmerne får diæter for at deltage i ældrerådsmøderne. Derudover er arbejdet ulønnet. Der er valg hvert fjerde år, og det siddende Ældreråd har funktionsperiode fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Læs mere på Ældrerådet hjemmeside eller kontakt formanden på telefon eller mail.