Frederikssund Kommunes logo

Ældrerådet

Ældrerådet er et partipolitisk neutralt, folkevalgt råd, der repræsenterer alle borgere over 60 år.

Ældrerådsvalg 2021

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021 samtidig med kommune og regionsrådsvalget. Læs mere om hvordan du kan opstille som kandidat til Ældrerådsvalget

Her er dit Ældreråd 2018 - 2021

Ældrerådet i Frederikssund består af ni medlemmer. Se  nærmere præsentation af medlemmerne på Ældrerådets hjemmeside.  

Ældrerådets skal arbejde for den bedst mulige trivsel for kommunens ældre og fungere som kontaktorgan mellem borgere og Byråd.

Byrådet skal høre Ældrerådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Ældrerådet kan beskæftige sig med og udtale sig om ethvert emne indenfor ældreområdet for eksempel:

  • ændringer på social- og sundhedsområdet
  • pleje og omsorg
  • boligforhold for pensionister
  • madordninger
  • budget
  • forhold vedrørende teknik og miljø
  • forhold vedrørende kultur og fritid

Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- eller personalesager og har tavshedspligt om oplysninger af personlig karakter, der måtte komme frem i forbindelse med rådets arbejdet.

Ældrerådets møder

Der er møde en gang om måneden undtagen i juli måned. Læs referaterne fra Ældrerådets møder.

Medlemmerne får diæter for at deltage i ældrerådsmøderne. Derudover er arbejdet ulønnet. Der er valg hvert fjerde år, og det siddende Ældreråd har funktionsperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Læs mere på Ældrerådet hjemmeside eller kontakt formanden på telefon eller mail.