Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 24. januar 2023

Ekstraordinært møde - Via teams kl. 11.00

Referat
Fold alle punkter

9Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

10Beslutning om etablering af Kultur- og havnebad (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4: Anbefales.

Udvalget ønsker et notat, der redegør for ansvars- og forsikringsforhold.

11Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser.

12Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.