Frederikssund Kommunes logo

Merudgifter

Personer mellem 18 og 65 år (67 år) med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket deres merudgifter efter Servicelovens bestemmelser.

Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.

Ønsker du yderligere informationer eller bestille tid til samtale hos en sagsbehandler kan du ringe til Social Service tlf. 47 35 10 00.

Ved behandling af ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter anvender kommunen den særlige ”Funktionsevnemetode".

Formålet med at yde dækning af merudgifter er at medvirke til at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - og dennes familie - kan leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede.