Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Garvermester J. P. Werdelin og hustrus mindelegat  

Legatet er oprettet i 1969, til hjælp for personer der blandt andet er kommet i social nød og trænger til økonomisk hjælp.

Opfylder du følgende kriterier, kan du søge legatet:

  • Er fyldt 65 år
  • Er kommet i social nød og trænger til økonomisk hjælp (er værdigt trængende)
  • Har bopæl / eller i en årrække har boet i Frederikssund
    (inden for Frederikssund købstadskommunes grænser, købstaden, Udesundby og Bonderup, (gældende før kommunesammenlægningen 1. april 1970).

Ansøgningsfrist: 9. september 2019.

Legatbestyrelsen for Garvermester J. P. Werdelin og hustrus mindelegat vil umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb gennemgå ansøgningerne, og du vil hurtigst muligt herefter få svar på din ansøgning.

NB.: Tildeling kan have indflydelse på eventuel overførselsindkomst fx boligsikring, folkepension m.m. i ét år efter.

telefon som ansøger evt. kan kontaktes på

hvor mange personer bor på adressen

Husstandsindkomst; indkomst for alle med bopæl på adressen Brutto pr. år; ;indkomst pr . år - før skat

indestående i bank, aktier mv.

Bankkonto som. evt. legatportion kan indsættes på

Hvorfor søger du legatportion

Samtykke