Frederikssund Kommunes logo

Tilsyn med plejeboliger

Kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med kommunens plejeboliger.

Det kommunale tilsyn

Kommunen skal gennemføre mindst et årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte. Tilsynsrapporterne findes på Plejehjemsoversigten.dk under det enkelte omsorgscenter.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af tilbud og bosteder, hvor der foregår sundhedsfaglig behandling, herunder i de kommunale plejecentre.

Tilsynet er et risikobaseret tilsyn, hvor det enkelte plejecenter kan blive udvalgt til tilsyn, enten via en tilfældig stikprøve eller på baggrund af risikovurdering foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan læse mere om det risikobaserede tilsyn og se tilsynsrapporterne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside