Tilsyn med plejeboliger

Kommunens tilsynsenhed og embedslægen fører tilsyn med kommunens plejeboliger.

Det kommunale tilsyn

Kommunen skal gennemføre mindst et årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte. Læs mere om tilsynsbesøgene og se rapporterne.

Embedslægens tilsyn

Embedslægerne gennemfører hvert år uanmeldte tilsyn på landets plejecentre for at vurdere de sundhedsfaglige forhold.

Centre, hvor der ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed, fritages for besøg året efter.

Tilsynsrapporterne er tilgængelige nedenfor og på de respektive omsorgscentre.

Tilsyn 2015

Tilsyn 2014

Tilsyn 2013

De Tre Ege, Tolleruphøj, Haven og Pedershave er fritaget for tilsyn i 2013.

Tilsyn 2012

Solgården er fritaget for tilsyn i 2012

Tilsyn 2011

Tolleruphøj har ikke modtaget tilsynsbesøg, ogDe Tre Ege er fritaget for tilsyn i 2011.