Frederikssund Kommunes logo

Rehabilitering

Kommunens Rehabiliteringsafdeling er placeret på Frederikssund Hospital. Afdelingen har 24 pladser og tilbyder:

  • rehabiliteringsophold
  • midlertidigt pleje- og omsorgsophold
  • ophold for døende.

Du kan læse mere om de forskellige typer af ophold på siden Midlertidigt ophold

Hvis du vil søge om et ophold på Rehabiliteringsafdelingen, skal du henvende dig til Visitationen.

Tilsyn

Kommunalbestyrelsens tilsyn

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at:

  • borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen  har truffet.
  • hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

Tilsynet skal også forebygge, at eventuelle mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Se rapporten fra uanmeldt tilsyn i maj 2017.

Ældretilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed var på planlagt ældretilsyn på Rehabiliteringsafdelingen den 14. september 2023. Fundene ved besøget har udløst, at afdelingen har modtaget et påbud den 14. november 2023. Der er udarbejdet en handleplan, der skal sikre at afdelingen efterlever påbuddet. Arbejdet blev igangsat kort efter tilsynsbesøget.
Se afgørelse om påbud og tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget den 14. september 2023.

Kvalitetsstandarder og takster

I Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard om rehabiliteringsophold kan du orientere dig om kommunens serviceniveau, og du kan se, hvad du kan få hjælp til.

Se den aktuelle takst for et ophold på Rehabiliteringsafdelingen.