Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Rehabilitering

Kommunens Rehabiliteringsafdeling er placeret på Frederikssund Hospital. Afdelingen har 24 pladser og tilbyder:

  • rehabiliteringsophold
  • akut ophold
  • midlertidigt pleje- og omsorgsophold
  • ophold for døende.

Du kan læse mere om de forskellige typer af ophold på siden Midlertidigt ophold eller i pjecen af samme navn. 

Hvis du vil søge om et ophold på Rehabiliteringsafdelingen, skal du henvende dig til Visitationen.

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at:

  • borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen  har truffet.
  • hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

Tilsynet skal også forebygge, at eventuelle mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Se rapporten fra det uanmeldte tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen i maj 2017.

Et kig igennem Rehabiliteringsafdelingens akvarium Et kig igennem afdelingens akvarium. Foto: kaars

Kvalitetsstandarder 

I Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder  kan du orientere dig om kommunens serviceniveau, og du kan se, hvad du kan få hjælp til.