Frederikssund Kommunes logo

Rehabilitering

Kommunens Rehabiliteringsafdeling er placeret på Frederikssund Hospital. Afdelingen har 24 pladser og tilbyder:

  • rehabiliteringsophold
  • midlertidigt pleje- og omsorgsophold
  • ophold for døende.

Du kan læse mere om de forskellige typer af ophold på siden Midlertidigt ophold

Hvis du vil søge om et ophold på Rehabiliteringsafdelingen, skal du henvende dig til Visitationen.

Tilsyn

Kommunalbestyrelsens tilsyn

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at:

  • borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen  har truffet.
  • hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

Tilsynet skal også forebygge, at eventuelle mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Se rapporten fra uanmeldt tilsyn i maj 2017.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed. Se rapporten fra tilsyn i december 2018.

Kvalitetsstandarder og takster

I Frederikssund Kommunes kvalitetsstandard om rehabiliteringsophold kan du orientere dig om kommunens serviceniveau, og du kan se, hvad du kan få hjælp til.

Se den aktuelle takst for et ophold på Rehabiliteringsafdelingen.