Frederikssund Kommunes logo

Trafikhandlingsplan

Trafikhandlingsplanen 2016-2020 er udarbejdet i forlængelse af Trafikplanen 2016-2025, hvor borgere og politikere i Teknisk Udvalg ved borgermøder samt i den efterfølgende høringsperiode kom med ønsker og bemærkninger til kommunens vej- og trafikforhold.

Trafikhandlingsplanen indeholder hovedsagelig projekter, som er til prioritering de næste 4 år. Planen afløser tidligere planer indenfor området. Projekter fra disse, som stadig er aktuelle indgår således i denne handlingsplan.