Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til voksenundervisning

Foreninger, som tilbyder voksenundervisning omfattende undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, kan søge om tilskud til undervisningen.

Tilskud

Ansøgningsfrist 15. oktober.
Ved ansøgning om tilskud anvendes et skema, som tilsendes fra Kultur- og fritidssekretariatet. Hvis foreningen ikke har modtaget skemaet, kan det rekvireres ved henvendelse til kulturogfritid@frederikssund.dk.

Regnskab 

Frist for indsendelse af regnskab er 1. april.
Foreninger, der har modtaget tilskud til voksenundervisning, skal fremsende regnskab via skemaet Afregning vedrørende tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 
Hvis der har været afholdt debatskabende aktiviteter vedlægges særskilt regnskab for det som bilag til regnskabsskemaet.
Skriv venligst foreningens navn på forsiden af regnskabsskemaet.
Regnskabet sendes pr. mail til kulturogfritid@frederikssund.dk

Tilskudsregler

Her kan du kan læse om Frederikssund Kommunes regler for tilskud.

Aftenskolernes tilskud

Løn til aftenskolelærere

Lærerlønnen for en undervisningslektion er pr. 1. oktober 2023 på 301,13 kr.

Tidligere satser:
1. april 2023, 300,12 kr.

Bekendtgørelse om løn for lærere og ledere