Frederikssund Kommunes logo

Ferieaktiviteter 2023

Vil I som forening, arrangør eller kulturinstitution være med til at gøre ferien sjovere for dem, som befinder sig i lokalområdet i efterårsferien 2023? 

Planlægger I aktiviteter for børn, unge i alderen 6 – 17 år, så vil vi rigtigt gerne opfordre jer til at gå ind og oprette jeres aktivitet på Kultunaut. Så vil oplysningerne nemlig automatisk blive overført til den nye hjemmeside Oplev Frederikssund, hvor alle ferieaktiviteterne vil blive samlet.

Aktiviteterne skal finde sted i efterårsferien (uge 42). Alle skal kunne tilmelde sig aktiviteterne, som skal give gode oplevelser – og også gerne kendskab til netop jeres forening og passion.

Ønsker I tilskud til en aktivitet, skal I bruge ansøgningsskemaet Tilskud til ferieaktiviteter

Som udgangspunkt kan der bevilliges 750 kr. pr. dag til en ferieaktivitet, der har en varighed på under 4 timer. Ved dagsaktiviteter over 4 timer, kan der søges om op til 1.500 kr. pr. dag.

Aktiviteterne vil blive markedsført via kommunens hjemmeside Oplev Frederikssund, Facebook og direkte til skolebørnene via Aula.

Yderligere vedrørende tilskud og afvikling af ferieaktiviteter

 • Arrangøren udfylder elektronisk ansøgningsskema og er ansvarlig for fakta.
 • Arrangøren er ansvarlig for det praktiske omkring aktiviteten, herunder tilmelding og lokalebooking.
 • Arrangøren er forpligtet til at indhente børneattester, jf. lovgivningen.
 • Der skal være en instruktør over 18 år tilstede.
 • Private arrangører skal samarbejde med lokale kulturinstitutioner eller foreninger.
 • Er der bevilget tilskud, udbetales dette når formularen Evaluering af ferieaktiviteter er udfyldt – det vil sige efter arrangementet er afholdt.

Hvem kan søge tilskud til aktiviteter

Foreninger og institutioner i Frederikssund Kommune.

Hvad kan der søges til

 • Materialeudgifter og forplejning
 • Instruktørhonorar (aflønning foregår via arrangør)

Hvordan søges der

Der indsendes en elektronisk ansøgning via ansøgningsskemaet Tilskud til ferieaktiviteter.

Ansøgninger vurderes i forhold til

 • Geografisk spredning
 • Variation i det samlede program
 • Arrangementets karakter og tilgængelighed
 • At budgettet balancerer
 • Hvis der er egenbetaling skal det fremgå af budgettet