Frederikssund Kommunes logo

Ferieaktiviteter 2022

Vil I som forening, arrangør eller kulturinstitution være med til at gøre ferien sjovere for dem, som befinder sig i lokalområdet denne sommer? 

Planlægger I aktiviteter for børn, unge i alderen 6 – 17 år og deres familier, så vil vi rigtigt gerne have informationer om det, så vi kan samle oplysningerne om de tilbud der er i Frederikssund Kommune denne sommer. I har også mulighed for at søge puljen for tilskud til fritidsaktiviteter. Søger I tilskud, skal vi have jeres ansøgning senest den 1. juni 2022. Hvis der efter ansøgningsfristen forsat er penge tilbage i puljen, vil ansøgninger, indsendt i juni måned, også blive løbende behandlet.

Aktiviteterne skal finde sted i skolernes sommerferie (uge 26-31). Alle skal kunne tilmelde sig aktiviteterne, som skal give gode oplevelser – og også gerne kendskab til netop jeres forening og passion.

Ønsker I tilskud til en aktivitet, skal I bruge ansøgningsskemaet Tilskud til ferieaktiviteter

Der er afsat en pulje på 40.000 kr. til sommerferieaktiviteter.

Er der særlige målgrupper jeres forening, I gerne vil i kontakt med og lave aktiviteter for – for eksempel ude hos SFO´er eller klubber er det også en mulighed. Kontakt Kultur og fritid for en uddybning af mulighederne: kulturogfritid@frederikssund.dk

Aktiviteterne vil blive markedsført via en fælles kalender på kommunens hjemmeside, Facebook og direkte til skolebørnene via Aula.

Yderligere vedrørende tilskud og afvikling af ferieaktiviteter

 • Arrangøren udfylder elektronisk ansøgningsskema og er ansvarlig for fakta.
 • Arrangøren er ansvarlig for det praktiske omkring aktiviteten, herunder tilmelding og lokalebooking.
 • Arrangøren er forpligtet til at indhente børneattester, jf. lovgivningen.
 • Der skal være en instruktør over 18 tilstede.
 • Private arrangører skal samarbejde med lokale kulturinstitutioner eller foreninger.
 • Er der bevilget tilskud, udbetales dette når formularen Evaluering af ferieaktiviteter er udfyldt – det vil sige efter arrangementet er afholdt.

Hvem kan søge tilskud til aktiviteter

Foreninger og institutioner i Frederikssund Kommune.

Hvad kan der søges til

 • Materialeudgifter og forplejning
 • Instruktørhonorar (aflønning foregår via arrangør)

Hvordan søges der

Der indsendes en elektronisk ansøgning via ansøgningsskemaet Tilskud til ferieaktiviteter.

Ansøgninger vurderes i forhold til

 • Geografisk spredning
 • Variation i det samlede program
 • Arrangementets karakter og tilgængelighed
 • At budgettet balancerer
 • Hvis der er egenbetaling skal det fremgå af budgettet