Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Kulturpuljen

Borgere, foreninger og institutioner kan søge om tilskud til at skabe liv og aktivitet i Frederikssund Kommune.

Søg her via elektronisk ansøgningsskema.
Foreninger skal sammen med ansøgningen vedlægge det senest reviderede regnskab.

Ansøgningsfrister

 • Nye, større begivenheder: Hele året
 • Liv i kommunen: 10. januar, 10. april, 10. august og 10. oktober

Kriterier for Kulturpuljen

Formål

Formålet med Kulturpuljen er at understøtte borgere, foreninger og institutioner i at skabe liv og aktivitet i Frederikssund Kommune.
Der kan søges om tilskud eller underskudsgaranti.

Hvem kan søge

Enkeltpersoner, foreninger og kommunale såvel som selvejende institutioner hjemmehørende i Frederikssund Kommune.

Puljen er delt op i to kategorier:
1) Nye, større begivenheder (samlet årlig sum ca. 120.000 kr.)
2) Liv i kommunen (samlet årlig sum 200.000 kr.)

Kriterier for de to kategorier

Nye, større begivenheder

 • Iværksat af foreninger, borgere, kulturinstitutioner, administration eller Fritidsudvalget
 • Medfinansiering til store projekter, der kræver kommunal medfinansiering
 • For underskudsgarantier gælder, at der senest en måned efter arrangementet skal meddeles om underskudsgarantien forventes anvendt
 • Ønsker en større begivenhed støtte udover ovenstående, kan det alene ske ved at Fritidsudvalget oversender dette til budget for kommende år.

  For Nye, større begivenheder er der ingen faste ansøgningsfrister. Ansøger går i dialog med Kultur og Fritidssekretariatet med henblik på at forelægge ansøgningen for Fritidsudvalget.

Liv i kommunen

 • Fokus på offentligt tilgængelige aktiviteter
 • Primært for foreninger, grupper kommunale og selvejende institutioner
 • Enkeltstående arrangementer
 • Forventes arrangementet at være en tilbagevendende begivenhed, skal der medfølge en forretningsplan, der redegør for, hvordan arrangementet bliver selvfinansierende. Der kan således gives tilskud år 1, underskudsgaranti år 2 og i år 3 skal arrangementet kunne køre uden støtte
 • For underskudsgarantier gælder, at der senest en måned efter arrangementet skal meddeles om underskudsgarantien forventes anvendt
 • Ved helt særlige tilfælde (force majeure) kan der søges om underskudsgaranti efter arrangementet er afholdt.

  For Liv i kommunen skal ansøgninger være modtaget i Kultur og Fritidssekretariatet senest den 10. januar, den 10. april, den 10. august og den 10. oktober. Ansøgninger til Kulturpuljen behandles fire gange årligt på Fritidsudvalgets møder i februar, maj, september og november.

Hvilke krav skal opfyldes?

Når arrangementet er afholdt skal der ved bevilling af underskudsgaranti altid indsendes et regnskab til Frederikssund Kommune, Kultur og Fritidssekretariatet, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Evt. underskudsgaranti vil herefter blive udbetalt snarest.

Overskud af arrangementet må ikke tilfalde private personer til egen vinding.

Såfremt der ansøges om støtte til at gennemføre et arrangement i Frederikssund Kommune, forpligter arrangøren sig til selv at lægge arrangementet ind i kulturkalenderen Kultunaut

De nye kriterier er gældende fra 1. januar 2016.