Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Internationalt samarbejde

OBS Denne pulje var gældende i 2019. I starten af 2020 tager folkeoplysningsudvalget stilling til om puljen for Internationalt samarbejde skal videreføres, og om der skal afsættes eventuelle andre puljer i 2020. Så hold dig orienteret via  Tilskud og puljer på hjemmesiden.

2019

Folkeoplysningsudvalget har afsat en pulje, som foreninger kan søge i forbindelse med internationalt samarbejde. Der kan søges om tilskud til stævner og arrangementer, der afholdes udenfor Danmark.

Ansøgninger behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget, i takt med at ansøgninger modtages. Der kan søges om tilskud til allerede afholdte udgifter i 2019 og til forventede kommende arrangementer.

Ansøgning om tilskud til internationalt samarbejde

Vi anbefaler, at du inden start på udfyldelse af felterne forbereder den nødvendige dokumentation, der skal vedhæftes.

Udfyld de påkrævede felter, og tryk Send.

Beskrivelse af det internationale samarbejde

Giv samarbejdet en titel

Startdato for afvikling af samarbejdet.

Slutdato for afvikling af samarbejdet.

Beskriv samarbejdets formål, maksimalt 150 anslag.

Økonomi

Hvilket beløb søges der om?

Forventede udgifter afholdt af foreningen medtages, ligeså andre mulige indtægter, tilskud fra fonde m.m.

Foreningens egenkapital ved seneste regnskab

Foreningens seneste reviderede regnskab vedhæftes

Samtykke