Frederikssund Kommunes logo

Aktivitetstilskud

Foreninger, der har aktiviteter for børn og unge, kan søge om tilskud til aktiviteterne.

Ansøgningsfristen er den 1. februar.

Foreninger, der tidligere har modtaget tilskud, vil i løbet af december modtage en mail med ansøgningsskema og underbilag til ansøgningen.

Foreninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud eller hvis foreningen, mod forventning, ikke har modtaget ovennævnte mail , kan blot sende en mail til Kultur- og fritidssekretariatet kulturogfritid@frederikssund.dk , og bede om at få skemaerne.

Ved ansøgning om tilskud skal indsendes et regnskabsskema samt relevante underbilag vedrørende foreningens tilskudsberettigede udgifter i det senest afsluttede kalenderår. Regnskabsskemaet fungerer samtidig som ansøgningsskema. Skemaet skal vedhæftes samtidig med der udfyldes Ansøgning om tilskud til aktiviteter.

I 2024 træder nye regler for tilskud til aktiviteter i kraft. Reglerne har indflydelse på det tilskud, som foreningen søger om i 2025. Du kan læse mere om ændringerne her under nye regler for aktivitetstilskud.

Foreningernes tilskud 2023

Eventuelle spørgsmål vedr. tilskud til aktiviteter kan rettes til Kultur- og fritidssekretariatet på 47 35 10 00 eller kulturogfritid@frederikssund.dk.