Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år

Tilskud til aktiviteter søges via nedenstående formular. Der skal samtidig vedhæftes skema 'Regnskab 2019 og eventuelle underbilag'.

Foreninger, der tidligere har søgt om aktivitetstilskud har fået tilsendt en mail vedhæftet ovennævnte skema i slutningen af december. Hvis foreningen mod forventning ikke har modtaget mailen, kan man rette henvendelse til kulturogfritid@frederikssund.dk.

Fristen for indsendelse af ansøgning er den 1. februar 2020.

Husk også at indberette foreningens medlemstal til Det Centrale Foreningsregister senest den 31. januar 2020.

Før foreningens oplysninger indtastes i formularen anbefales det at klargøre de bilag, som skal vedhæftes. Det er:

- Regnskab 2019

Vær opmærksom på, at skemaet skal være udfyldt med:
- Foreningens navn og cvr nummer
- Oplysning om foreningens formand og kasserer
- Kontingentindtægt for de 0 – 25 årige medlemmer
- Erklæring af, at foreningen indhenter børneattester
- Underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt foreningens revisor

- Eventuelt et eller flere underskemaer B, C, D, E og F

Hvis foreningen i 2019 har haft udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter for børn og unge under 25 år, skrives det samlede beløb under de enkelte tilskudspuljer.
Skemaerne medsendes kun, hvis der søges om tilskud fra de pågældende puljer, og benyttes til at uddybe tallene fra regnskabsskemaet. 

Ansøgningsformular

Udfyld de påkrævede felter, og tryk på send.

Navn på kontaktperson i forhold til ansøgning om tilskud.

Foreningens samlede kontingentindtægt for 0 - 25 årige i 2019.

Hvis foreningen har haft tilskudsberettigede udgifter til aktiviteter for 0 - 25 årige medlemmer i 2019, oplyses de samlede afholdte udgifter i felterne B, C, D, E og F.
Beløbene skrives uden decimaler. For eksempel skrives 5.436,20 kr. som 5.436 kr.

Filen vedhæftes som ét dokument.

Samtykke