Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Regler for regnskab og revisionRegnskab og revision for foreninger der modtager tilskud

Foreningerne skal til enhver tid følge de regler, der er fastsat i Folkeoplysningsloven og i tilhørende bekendtgørelse.

Foreningen aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5, 6 og 7 (undervisning, aktiviteter og lokaletilskud) senest den 1. februar.

Regnskabsperioden for det kommunale tilskud er 1. januar til 31. december.

Regnskabsaflæggelsen foretages på et regnskabsskema, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i folkeoplysningsloven samt gældende retningslinjer inden for folkeoplysningsområdet.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af foreningens revisorer og samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Såfremt foreningens samlede kommunale tilskud overstiger kr. 500.000, skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Det kommunale tilskud skal fremgå af foreningens samlede regnskab.

Folkeoplysningsudvalget kan indkalde regnskab til kontrol af om tilskuddet er anvendt efter gældende love og bestemmelser.