Frederikssund Kommunes logo

Samletank

På denne side kan du læse om hvilke krav Frederikssund Kommune stiller, hvis du ønsker at etablere en samletank

Hvad er en samletank?

En samletank er en lukket, tæt beholder til spildevand fra ejendommen, der sikrer at spildevandet ikke udledes til naturen.

Over jorden vil der være et dæksel og en ventilationsledning synlig. Slamsugeren, der skal tømme samletanken, skal kunne komme til dækslet.

Teknologisk Institut anbefaler, at sommerhuse bør have en tankstørrelse på 2.500-3.000 l og helårsbeboelser bør have en tankstørrelse på 5.000 - 6.000 l. Størrelsen afhænger af hvor meget spildevand, der tilføres, og hvor ofte tanken ønskes tømt. Jo mindre tanken er, jo oftere skal den tømmes og jo større bliver omkostningerne forbundet med tømning.

En godkendt samletank opfylder alle renseklasser (O, SO, OP, SOP).

Ansøgning

Du kan ansøge om tilladelse til en samletank her: Ansøgning om samletank. Når du har fået tilladelse til og etableret samletanken, skal du huske at indsende en færdigmelding. Det er en god idé hvis du som grundejer anskaffer dig en kopi af færdigmeldingen fra din kloakmester.

Krav til samletanke

En samletank skal være typegodkendt. Du skal søge tilladelse til at etablere en samletank på din grund hos Frederikssund Kommune.

Ejendomme med samletank skal selv sørge for at indgå en kontrakt om tømning med et slamsugerfirma.

Anlægget skal udføres af en autoriseret kloakmester, der skal færdigmelde anlægget til Frederikssund Kommune.

Afstandskrav

  • Min. 15 m til egen vandboring
  • Min. 30 m til boringer, der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • Min. 50 m til boringer, der forsyner mindst 10 ejendomme
  • Min. 15 m til øvrige vandboringer
  • Min. 2 m til vej og skel
  • Max. 20 m mellem wc og samletank

Tømning af samletanken

En samletank har en begrænset kapacitet og skal derfor tømmes når den er ved at være fyldt. Efter afhentning køres det opsamlede spildevand til renseanlæg.

Frederikssund Kommune har ikke en fælles tømningsordning for samleanke og det er derfor dit ansvar som grundejer, at indgå kontrakt om tømning af samletanken. Kontrakten skal indgås, før der kan gives tilladelse til etablering af samletanken. Der skal derfor indsendes en underskrevet kontrakt sammen mede ansøgningen om tilladelse til etablering af samletank.