Frederikssund Kommunes logo

Bilag og tegninger til spildevandsplan 2013-2021

Her finder du bilag og tegninger til Frederikssund Kommunes spildevandsplan 2013-2021.

Bilag:
Bilag 1: Serviceniveau
Bilag 2: Vandområders kvalitet
Bilag 3: Renseanlæg
Bilag 4: Kloakoplande
Bilag 5: Kloakfornyelse
Bilag 6: Overfladevand og bassiner
Bilag 7: Administrative forhold og arealafgivelse
Bilag 8: Tids- og økonomiplan
Bilag 9: Ordliste
Bilag 10: Kloakoplandsskemaer, status
Bilag 11: Udløbsskemaer, status
Bilag 12: Kloakoplandsskemaer, plan
Bilag 13: Udløbsskemaer, plan
Bilag 14: Renseanlægsskemaer, status og plan
Bilag 15: Kloakprojekter
Bilag 16: Miljøscreening af spildevandsplan
Bilag 17: Tegningsfortegnelse

Tegninger:
1.00 Oversigtskort
2.01 Slangerup, Manderup, Kvinderup, Hørup, Jørlunde
2.02 Græse Bakkeby, Græse, Havelse Mølle, Sigerslevøster
2.03 Frederikssund, Sundbylille
2.04 Snostrup, Store Rørbæk, Lille Rørbæk
2.05 Vænget, Neder Dråby, Jægerspris, Over Dråby
2.06 Over Dråby Strand, Over Dråby, Storgård Plantage, Landerslev, Lyngerup
2.07 Over Dråby, Landerslev, Gerlev, Gerlev Strandpark, Røslev
2.08 Kyndby Huse, Kyndby, Venslev Huse, Venslev
2.09 Lyngerup, Dalby, Krogstrup, Onsved, Ny Krostrup, Bonderup Old
2.10 Skuldelev, Skuldelev Strand
2.11 Vejleby, Ferslev, Vellerup, Røgerup
2.12 Skibby, Ny Krogstrup, Manderup, Bonderup, Bonderup Old
2.13 Østby, Sønderby
3.00 Det åbne land