Frederikssund Kommunes logo

Mini SFO

Dit barn kan ikke fortsætte med at gå i børnehave efter 1. maj samme år, som barnet skal starte i børnehaveklasse. 

I Frederikssund Kommune flytter børnehavebørnene, som skal starte i skole i august, til Mini SFO den 1. maj. Mini SFO er en heldagsplads med morgenåbning. Ønsker du dit barn optaget i Mini SFO, skal dette oplyses i forbindelse med den digitale skoleindskrivning. 

Udmeldelse af børnehaven sker automatisk, når dit barn indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune. 

Hvis dit barn ikke indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune, skal du selv udmelde dit barn af børnehaven med en måneds varsel til den 1. i en måned.

I perioden fra 1. maj til 30. juni svarer forældrebetalingen til børnehavetaksten, da personalenormeringen i SFO'en er højere i disse to måneder. 

Den 1. juli overgår børnene til almindelig SFO med almindelig SFO-takst, hvis du ved den digitale skoleindskrivning har tilmeldt dit barn hertil.