Frederikssund Kommunes logo

Betaling

Her kan du se taksterne for en SFO-plads, det vil sige det, man som forældre skal betale for, at ens barn går i SFO. Du kan desuden se, hvornår betalingen skal ske og læse om mulighederne for økonomisk friplads.

Takster 

Taksterne fastsættes en gang årligt af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget. Betalingen fordeles over 12 måneder.

Der ydes søskenderabat, hvis der er mere end ét barn indmeldt i vuggestue, dagpleje, børnehave eller SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de øvrige pladser. Der ydes ikke søskenderabat i klub.

Takster for SFO 2023

Takster for SFO 2024

Opkrævning  

Betalingen forfalder månedsvis forud og senest den 5. hverdag i måneden. Betales efter sidste indbetalingsdag, pålægges der automatisk gebyr på næste opkrævning. Opkrævning vil blive fremsendt enten via girokort eller E-boks, umiddelbart inden indmeldelsesforholdets begyndelse.

Økonomisk friplads

Forældre til børn i en SFO har mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads. Hvor meget man skal betale af den fulde takst afhænger af husstandens samlede A-indkomst, og grænserne fastsættes årligt af Socialministeriet.

Fripladsskala

Hvis du vil søge om økonomisk friplads kan du bruge den Digitale Pladsanvisning, hvor du kan beregne, ansøge og sende din ansøgning digitalt.