Frederikssund Kommunes logo

Betaling

Her kan du se taksterne for en SFO-plads, det vil sige det, man som forældre skal betale for, at ens barn går i SFO. Du kan desuden se, hvornår betalingen skal ske og læse om mulighederne for økonomisk friplads.

Takster 

Taksterne fastsættes en gang årligt af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget. Betalingen fordeles over 12 måneder.

Der ydes søskenderabat, hvis der er mere end ét barn indmeldt i vuggestue, dagpleje, børnehave eller SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de øvrige pladser. Der ydes ikke søskenderabat i klub.

Her finder du SFO-taksterne.

Opkrævning  

Betalingen forfalder månedsvis forud og senest den 5. hverdag i måneden. Betales efter sidste indbetalingsdag, pålægges der automatisk gebyr på næste opkrævning. Opkrævning vil blive fremsendt enten via girokort eller E-boks, umiddelbart inden indmeldelsesforholdets begyndelse.

Økonomisk friplads

Forældre til børn i en SFO har mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads. Hvor meget man skal betale af den fulde takst afhænger af husstandens samlede A-indkomst, og grænserne fastsættes årligt af Socialministeriet.

Fripladsskala 2022

Hvis du vil søge om økonomisk friplads kan du bruge den Digitale Pladsanvisning, hvor du kan beregne, ansøge og sende din ansøgning digitalt. Den Digitale Pladsanvisning kræver, at du har NemID.