Frederikssund Kommunes logo

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Der er pasningsgaranti for en plads i den SFO, der er tilknyttet skolen, hvor barnet er indmeldt. 

Indmeldelse til Mini SFO og SFO i kommende skoleår sker elektronisk fra kommunens hjemmeside, samtidig med at barnet indmeldes i børnehaveklasse. Informationsbreve herom sendes fra skolerne i efteråret. Der skal derfor ikke udfyldes en indmeldelsesblanket i dette tilfælde.

Løbende indmeldelse i SFO sker ved at kontakte SFO'en. Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Du skal kontakte SFO'en og få en indmeldelsesblanket udleveret der.

Pasningsmodul 

I SFO'en kan du vælge mellem to pasningsmoduler:

  • Heldagsmodul - morgenpasning og pasning efter skoletid frem til SFO'ens lukketid
  • Halvdagsmodul - pasning  fra kl. 8 og pasning efter skoletid frem til SFO'ens lukketid (samme pasningsordning gælder i ferier).

Du kan til enhver tid ændre modulet. Ændring af pasningsmodul fra heldagsmodul til halvdagsmodul skal ske med én måneds varsel til den 1. i måneden.
Skift fra halvdagsmodul til heldagsmodul kan ske fra dag til dag.

Modulskift skal ske ved at kontakte SFO'en.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via den Digitale Pladsanvisning. Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud. Du kan udmelde dit barn den sidste dag i måneden.

Ved skoleskift udmeldes barnet af SFO samme dato, som skoleskiftet sker, dog skal forældrene huske at meddele dette til pladsanvisningen via: Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post: Login med NemID.

Barnet udmeldes automatisk af SFO den 30. april i 3. klasse.