Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Der er pasningsgaranti for en plads i den SFO, der er tilknyttet skolen, hvor barnet er indmeldt. 

Indmeldelse til Mini SFO og SFO i kommende skoleår sker elektronisk fra kommunens hjemmeside, samtidig med at barnet indmeldes i børnehaveklasse. Informationsbreve herom sender fra skolerne i efteråret. Der skal derfor ikke udfyldes en indmeldelsesblanket i dette tilfælde.

Løbende indmeldelse i SFO sker ved at kontakte SFO'en. Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Du skal kontakte SFO'en og få en indmeldelsesblanket udleveret der.

Pasningsmodul 

I SFO'en kan du vælge mellem to pasningsmoduler:

  • Heldagsmodul - morgenpasning og pasning efter skoletid frem til SFO'ens lukketid
  • Halvdagsmodul - pasning  fra kl. 8 og pasning efter skoletid frem til SFO'ens lukketid (samme pasningsordning gælder i ferier).

Du kan til enhver tid ændre modulet. Ændring af pasningsmodul fra heldagsmodul til halvdagsmodul skal ske med én måneds varsel til den 1. i måneden.
Skift fra halvdagsmodul til heldagsmodul kan ske fra dag til dag.

Modulskift skal ske ved at kontakte SFO'en.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via den Digitale Pladsanvisning med mindst 1 måneds varsel, op til den 1. i en måned.

Ved skoleskift udmeldes barnet af SFO samme dato, som skoleskiftet sker, dog skal forældrene huske at meddele dette til pladsanvisningen via: Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post: Login med NemID.

Barnet udmeldes automatisk af SFO den 30. april i 3. klasse.