Frederikssund Kommunes logo

Daginstitutioner m.v. 2024Beskrivelse:Betalings interval  i kr.

Dagtilbud:

Fuldtidsplads:

Dagpleje 

pr. mdr. 

3.273 kr.

Integreret institution

  
   0-2 årige (til og med den måned de fylder 3 år)pr. mdr.

3.474 kr.

   3-6 årige

pr. mdr.

1.990 kr.

Deltidsplads i forbindelse med orlov

(betingelser for deltidsplads)

Dagpleje

pr. mdr.

2.037 kr.

Integreret institution

   0-2 årige (til og med den måned de fylder 3 år)pr. mdr.2.048 kr.
   3-6 årigepr. mdr.

1.173 kr.

Kommunal madordning:

Hvis en institution har tilmeldt sig den kommunale madordning, udgør forældrebetalingen.


pr. mdr.

602 kr. 


SFO:

Med virkning fra 1. januar 2024, er der indført en samlet SFO takst.

  

SFO takst

pr. mdr.

2.048 kr.

Mini SFO - 1. maj til 30 junipr. mdr. 

1.990 kr.

   

Klub:

  
   Klubpr. mdr.

354 kr.

   Miniklub *pr. mdr.

1.742 kr.

   Miniklub morgen *pr. mdr.405 kr.
*Tilbuddet vedrørende miniklub gælder kun for maj og juni måned

Ungdomsklub:

  

   Ingen betaling for ungdomsklub

-0 kr.

Fritidstilbud i specialundervisningstilbud:

Byrådet med indgåelse af Budget 2024 har besluttet, at der skal være forældrebetaling for fritidstilbud for elever i specialundervisningstilbud.  

Taksten er baseret på den faktiske åbningstid i fritidstilbuddet og har dermed sammenhæng med tilbuddets serviceniveau målt i antal åbningsdage og i åbningstider.

   SFO, skolen i Herred, skoledage

pr. mdr.656 kr.

   SFO, skolen i Herred, skoleferier

pr. mdr.464 kr.

   Fritidstilbud, Kølholm, morgen

pr. mdr.187 kr.

   Fritidstilbud, Kølholm, skoleferier

pr. mdr.438 kr.

   Fritidstilbud, Kæret, eftermiddag

pr. mdr.280 kr.

   Fritidstilbud, Kæret, skoleferier

pr. mdr.438 kr.