Frederikssund Kommunes logo

Takster for ældreservice 2024

BeskrivelseBetalings frekvensi kr.
Betaling for midlertidigt ophold herunder rehabiliteringsophold:  

 Døgnophold pr. døgn

 pr. døgn

183 kr.

 Dagophold pr. dag

 pr. døgn

61 kr.

   
Betaling for kost i plejeboliger:  
 Betaling pr. måned *pr. måned

4.000 kr.

   
Servicepakke - beboere i plejeboliger:  

Der vil i 2024 blive foretaget en positiv efterregulering vedrørende tidligere år,

som følge af en efterregulering af takstgrundlaget for 2022.

 Vask og leje af linnedpr. måned

65 kr.

 Rengøringsmidler og diverse husholdningsartiklerpr. måned

335 kr.

 Vask af personligt tøjpr. måned

187 kr.

  

 

Tøjvask til borgere i eget hjem: 

 

 Vask af personligt tøj (betaling opkræves pr. gang)

pr. gang

71 kr.

Betaling for madudbringning: 

 

 Hovedret **

pr. dag

61 kr.

 Biret

pr. dag

17 kr.

  

 

Cafepriser: 

 

 Hovedret til ikke visiterede borgerepr. portion

61 kr.

 Biretpr. portion

17 kr.

Kørsel til dagcenter:
Pris pr. vej til/fra dagcenterpr. gang/vej

20 kr.

* Som en konsekvens af finansloven for 2009 er der med virkning fra 1/7 2009 indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned (2009 priser). Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den 1. januar , svarende til satsreguleringsprocenten. 

** Som en konsekvens af finanslovsforhandlingerne for 2010, er der med virkning fra 1/7 2010 indført et prisloft på 45,- kr. pr. dag (2010 priser) for betaling af en hovedret. Beløbet reguleres dog som en hovedregel hver den. 1. januar, svarende til satsreguleringsprocenten.