Frederikssund Kommunes logo

Budgethøring 2022

Budgetforslag 2022 - 2025 har været udsendt i høring, fra den 23. august til den 5. september 2021.

Høringen har været præsenteret via en nyhed her på hjemmesiden, med henvisning til nedenstående materiale.
Der kan endvidere henvises til Økonomiudvalgets 1. behandling den 18. august 2021.

Høringsmateriale:

  • Rammenotat
    De økonomiske rammer for det videre arbejde med budget 2022 - 2025
  • Handlingskatalog
    Forslag til effektiviseringer og udvidelser af den løbende drift, samt oversigt over indarbejdede ændringer til budgetforslaget (korrigeret budgetgrundlag), med henblik på fastholdelse af nuværende serviceniveau.
  • Investeringsplan 2022-2030
    Oversigt over hvilke anlæg der er prioriteret i perioden 2022 - 2030, samt forslag til nye anlæg som afventer en politisk prioritering.

Modtagne høringssvar:

Det har været muligt at fremsende et høringssvar til det samlede Byråd.
Et eventuelt høringssvar skulle være modtaget senest 5. september.

Borgermøde:

Der blev den 31. august afholdt et borgermøde, omkring budgetforslaget.

Du har mulighed for at gense en nyhed fra Kommunens hjemmeside, som omtaler arrangementet