Frederikssund Kommunes logo
1. september 2021

Borgermøde om budget 2022 – 2025

Traditionen tro holdt Frederikssund Kommune borgermøde om det kommende års budgetforslag. Borgermødet blev holdt i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, og de fremmødte blev budt velkommen af borgmester John Schmidt Andersen (V).

- Det fremlagte budgetforslag overholder de økonomiske forudsætninger, som vi har fastsat i Byrådet. I næste uge skal vi i gang med de politiske forhandlinger om budgettet – men lige nu afventer vi de svar, der kommer ind i høringsperioden. Det er vigtigt for os, sagde borgmesteren blandt andet som indledning til mødet.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) i dialog med en borger. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester John Schmidt Andersen (V) i dialog med en borger. 

Driftsbalance

Efter borgmesterens indledning gav kommunaldirektør Torben Kjærgaard en indføring i budgetforslaget.

Budgetforslaget indeholder en række økonomiske løft af forskellige områder. Således foreslås det blandt andet at øge udgifterne til voksenhandicapområdet med 12 mio. kr. årligt og at øge udgifterne til familieområdet med 6 mio. kr. årligt.

Torben Kjærgaard fortalte endvidere om kommunens driftsbalance, som ikke er robust nok til at finansiere anlægsudgifter, renter og afdrag. Her er der en ubalance på i alt ca. 53 mio. kr. over budgetperiodens fire år. Derfor har administrationen fremlagt et katalog over mulige effektiviseringer, som kan medvirke til at bringe balance i budgettet. Dette katalog vil indgå i de kommende politiske forhandlinger.

Kommunaldirektøren gjorde også opmærksom på, at Frederikssund Kommune fortsætter den kraftige afvikling af kommunens langfristede gæld. I budgetperioden 2022 – 2025 bliver der således afdraget ca. 13 gange mere, end der bliver optaget nye lån for. En udvikling, der forventes at bringe Frederikssund Kommune væsentligt under landsgennemsnittet for langfristet gæld pr. indbygger i løbet af budgetperioden.

Dialogcaféer

Borgermødets egentlige formål er dialog, og det fik de fremmødte mulighed for ved en række dialogcaféer. Formændene for de politiske udvalg og andre byrådsmedlemmer stillede op til spørgsmål og dialog inden for deres respektive udvalgsområder.

Dialogcaféerne er i gang ved cafébordene. Formændene for Teknisk Udvalg og Plan og Miljøudvalget, hhv. Tina Tving Stauning (S) og Jørgen Bech (V) taler her med borgere. Foto: Frederikssund Kommune.Dialogcaféerne er i gang ved cafébordene. Formændene for Teknisk Udvalg og Plan og Miljøudvalget, hhv. Tina Tving Stauning (S) og Jørgen Bech (V) taler her med borgere. 

Høring

Budgetforslaget er i offentlig høring med høringsfrist den 5. september. Du kan finde høringsmaterialet og afgive høringssvar via vores hjemmeside.

Deltagere ser præsentation af budgetforslaget ved borgermødet. Foto: Frederikssund Kommune.Deltagere ser præsentation af budgetforslaget ved borgermødet.

Fotos: Frederikssund Kommune.