Frederikssund Kommunes logo
23. august 2021

Budget 2022 er i høring

I 2022 forventer Frederikssund Kommune at afholde serviceudgifter for godt to en kvart mia. kr. – eller helt præcis 2.253,8 mio. kr. Denne og mange andre oplysninger kan man finde i det forslag til budget for 2022 som netop er sendt i høring.

Øgede udgifter til det specialiserede område

Budgetforslaget afspejler blandt andet det politiske ønske om et løft af budgetterne på de specialiserede områder (familie - og voksenhandicapområdet), der således bliver øget med i alt 18 mio. kr. årligt fra 2022. Stigningen imødekommer de stigende behov og sikrer, at serviceniveauet overfor borgerne kan fastholdes.

I budgetforslaget ses også, at kommunens likviditet (kassebeholdning) er høj. Den ventes ved udgangen af 2021 at være på omkring 400 mio. kr. Derefter ses et fald frem mod medio 2024, hvor likviditeten udgør knap 280 mio. kr. Budgetforslaget afspejler, at kommunen har en sund og robust økonomi.

Ved sidste års budgetvedtagelse besluttede Byrådet en 10-årig investeringsplan, hvor der i perioden fra 2022 til 2030 er budgetlagt investeringer for i alt 1,1 mia. kr. I 2022 alene er der indarbejdet bruttoanlægsudgifter for i alt 149,6 mio. kr.

De indlagte udvidelser af budgettet vil betyde, at der skal bruges mere end 50 mio. kr. af kassebeholdningen i perioden 2022 - 2025. For at sikre balance i kommunens økonomi, er der derfor også lavet et katalog med forslag til effektiviseringer, som der dog endnu ikke er taget politisk stilling til.

Høring

Budgethøringen varer fra den 23. august til den 5. september, og du kan finde høringsmaterialet på vores hjemmeside, hvor du også kan afgive et høringssvar.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Frederikssund Kommune til et borgermøde om budgetforslaget. Borgermødet bliver holdt:

Tirsdag den 31. august kl. 19 – 21
i Slangerup Idræts og Kulturcenter (Raasigvang), Idrætsvej 5, Slangerup.

Borgermødet indledes af borgmester John Schmidt Andersen (V) og kommunaldirektør Torben Kjærgaard, der vil give en status på den økonomiske situation og en oversigt over budgetforslaget for 2022. Herefter vil der være en række dialogcaféer, hvor du kan høre mere om de forskellige fagområder og komme i dialog med byrådets medlemmer.

Borgermødet om budget 2021 blev også holdt i Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Foto: Frederikssund Kommune.Borgermødet om budget 2021 blev også holdt i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Foto: Frederikssund Kommune.