Frederikssund Kommunes logo

Hvad er en c/o adresse? 

Når man har en c/o adresse, betyder det at man er tilmeldt og reelt bor på adressen, men at ens navn ikke står på postkassen.

Det betyder at en c/o adresse kun har betydning for postlevering.

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive lejers / ejers navn i feltet "hos", når du anmelder flytning. (c/o, der er en forkortelse af det engelske udtryk "care of") 

Hvis du flytter ind hos en lejer/ ejer kan kommunen kræve at vedkommende bekræfter at du er flyttet ind på adressen. Det sker ved at kommunen sender en logiværtserklæring til lejer / ejer.

Som logivært skal du være opmærksom på at kommunens Kontrolenhed har fokus på de logiværter, som underskriver en logiværtserklæring selv om borgeren ikke bor hos vedkommende. Læs mere om fiktiv adresse.

Har du kun brug for at få eftersendt din post ved en midlertidig adresseændring, skal du ikke melde adresseændring til folkeregisteret. Kontakt i stedet dit posthus.