Frederikssund Kommunes logo

Tilbud til dig med KOL

Frederikssund Kommune har forskellige gratis tilbud til dig, der har KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og dine pårørende.

  • Et godt liv med KOL - et ni ugers forløb. Formålet er, at du får større viden om KOL og medicin, at du forbedrer din kondition og bliver bedre til at håndtere din åndenød, så du bedre kan klare hverdagens gøremål.
  • KOL-café - et gratis tilbud til KOL-patienter og deres pårørende. Formålet er,at du og eventuelt din pårørende kan få mere forståelse for sygdommen og inspiration til at tackle de udfordringer, den giver. Du kan udveksle erfaringer med andre, der har KOL eller er pårørende til en KOL-patient.