Frederikssund Kommunes logo

Forebyggende hjemmebesøg

Borgere, som er fyldt 82 år, vil årligt få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Borgere, som bor alene i deres fyldte 70 år, vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Borgere i deres fyldte 75 år og deres fyldte 80 år, som ikke modtager både personlig og praktisk hjælp, vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Derudover er der også mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg, hvis du er mellem 65 og 81 år og har særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.

Årsagerne kan være, at:

  • du har mistet ægtefælle eller samlever.
  • din ægtefælle/samlever er alvorligt syg.
  • du er udskrevet fra hospitalet.
  • du har været på rehabiliteringsophold.

Du er velkommen til at henvende dig til forebyggelseskonsulenterne, hvis du ønsker besøg.

Hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp, er du ikke omfattet af de forebyggende besøg.

Hvem kommer på besøg?

Du får besøg af en sundhedsfaglig forebyggelseskonsulent, der er ansat i Frederikssund Kommune.

Hvad er formålet?

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er, at:

  • Yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder for at bidrage til øget tryghed og trivsel i din hverdag.
  • Støtte og opmuntre dig til at udnytte dine ressourcer og bevare funktionsevnen længst muligt.
  • Fremme din viden og bevidsthed om sund levevis og forebyggelse af sygdom, ulykker og isolation.

Hvordan foregår det?

Efter forudgående aftale kommer den forebyggende medarbejder på besøg i dit hjem. Besøget varer ca. 1 time. Besøget er frivilligt, og du kan til enhver tid tage imod eller afslå besøget.

Ægtepar eller samboende, som begge er omfattet af tilbuddet, vil få besøg samtidig, med mindre andet bliver aftalt. Få yderligere information via kommunens kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Her finder du link med Nyttige kontakter