Frederikssund Kommunes logo

Parkering

Frederikssund Kommune har fælles parkeringsbestemmelser for alle dele af kommunen.

I Frederikssund Kommune er der parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede P-båse, må parkering ikke ske uden for disse.

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i perioden kl. 19-07. Der er udvalgt fem steder i kommunen hvor store køretøjer kan parkeres.

Se Bekendtgørelsen om parkeringsbegrænsninger i Frederikssund Kommune

Lastbilparkering

Der er indført parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer m.v. i byområder for at forbedre miljøet og trafiksikkerheden i boligområderne. Det er Frederikssund Kommune der i samarbejde med Politiet og Vejdirektoratet har vedtaget at indføre parkeringsbegrænsninger for lastbiler og andre tunge køretøjer.

Parkeringsbegrænsningerne betyder at der i tiden fra kl. 19 til kl. 07 kun må parkeres med tunge køretøjer i byområder, hvor dette er angivet ved færdselstavler.

Parkering af tunge køretøjer kan ske følgende steder:

  • Frederikssund - Centervej og Smedetoften i særlige holdebaner
  • Slangerup - Fabriksvangen 
  • Skibby - Hanghøjvej
  • Over Dråby - Håndværkervej

Tunge

P-pladser til autocampere

Frederikssund Kommune har fire pladser til autocampere. Pladserne er beregnet til rast - ikke camping.

Læs mere om pladserne.

Parkeringslicenser

Frederikssund kommune opererer ikke med parkeringslicenser. Det er drøftet politisk, og man har ikke ønsket at indføre sådanne ordninger. Vi henviser til de steder hvor det er muligt at parkere uden tidsbegrænsning, f.eks. Bløden, ved Servicegaden i Frederikssund.