Frederikssund Kommunes logo

Ladestandere

Frederikssund Kommune får flere henvendelser om ladestandere. Særligt i løbet af 2020 er antallet af elbiler og plug-in-hybridbiler vokset markant på de danske veje. I kommunen ønsker vi at gå foran og støtte op om den grønne omstilling af transportsektoren. Derfor har kommunen også en ambition om, at der opstilles flere ladestandere i kommunen. Opstilling af nye elbilladere skal ske i samarbejde med kommercielle partnere, da kommunen ikke selv har lovhjemmel til at opstille og drive ladestandere til offentligt brug.

I Frederikssund Kommune arbejder vi for, at elbilejere har optimale forhold, når der skal parkeres og oplades. Vi vil blandt andet se nærmere på, hvordan de offentlige parkeringspladser kan gøres mest muligt attraktive for ladeoperatørerne at opstille ladestandere på.

Indsats på elbilområdet

Vi har planer om at udforme en strategi for opstilling af ladeinfrastruktur i kommunen, som hjælper os til at skabe overblik over, hvor der er særligt stort behov, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at etablere nye ladestandere samt hvilke typer og hvor mange ladestandere, der er brug for. Fokus er på de borgere, som ikke har mulighed for at lade op hjemme, for eksempel borgere i etagebeboelse.

Opladning i kommunen

Der findes i Frederikssund Kommune forskellige offentligt tilgængelige lademuligheder fra E.on og Clever. Udbuddet af ladestandere øges gradvist og løbende. Flere steder kræves en ladebrik eller en app for at kunne bruge en lader. Flere oplysninger om laderne, placeringen og aktuel status som ledig eller optaget kan fås på de enkelte ladeoperatørers hjemmesider eller på Dansk Elbil Alliances hjemmeside.

Elladestander på parkeringsplads. Foto: Frederikssund Kommune.El-ladestander på parkeringsplads. Foto: Frederikssund Kommune.

Opstilling af ladestandere

Som reglerne er i dag, må kommunen ikke opstille og drive ladestandere til brug for offentligheden. Kommunen har kun hjemmel til at opstille ladestandere til kommunens egne køretøjer. Hvis der ikke er en ladestander i dit nærområde, kan du henvende dig til en operatør af ladestandere for at høre, om de har aktuelle planer om at opsætte ladestandere på offentligt vejareal i nærheden af din bopæl.

På baggrund af konkrete henvendelser fra operatører, vurderer vi, hvor det er mest hensigtsmæssigt at opsætte en ladestander på offentligt vejareal.

Opladning ved kantsten er ikke tilladt

Bor du uden mulighed for parkering på egen grund, kan dine muligheder for at lade op ved dit hjem være begrænsede. Vi tillader ikke, at der trækkes ledninger på tværs af fortov eller cykelsti til opladning af elbil ved kantsten, da det øger risikoen for ulykker.

Opladning i egen indkørsel

Bor du i bolig med egen indkørsel, kan du rette henvendelse til en udbyder og få opsat en ladestander uden forudgående aftale med kommunen.

Opladning i grundejer- eller boligforening

Bor du i en grundejer-, ejer- eller boligforening og benytter et fælles parkeringsområde, skal du være opmærksom på, om foreningen tillader opstilling af ladeboks eller ladestander.

I nogle foreninger kan der være en udfordring med at sikre tilstrækkelig forsyning af strøm, der fordyrer og komplicerer muligheden for, at du kan få etableret en lader. Hvis du står overfor at anskaffe en elbil eller plug-in-hybridbil opfordres du til på forhånd at henvende dig til boligforeningen og i øvrigt undersøge forholdene.

Boligforeninger der ønsker at opstille ladestandere opfordres til at indhente rådgivning fra fx professionelle ladeoperatører og rådgivere.

Opladning for medarbejdere

I marts 2020 blev  ladestanderbekendtgørelsen offentliggjort. Med bekendtgørelsen er der krav om enten opstilling eller forberedelse af fremtidige ladestandere på parkeringspladser inden udgangen af 2024. Fx skal store virksomheder med mere end 250 ansatte, der har mere end 20 parkeringspladser etablere minimum én ladestander inden 2024.

Læs bekendtgørelsen og kravene.

Mere viden om elbiler

Der findes en række danske organisationer, som arbejder med at udbrede viden om elbiler. Dansk Elbilalliance og Elbilforeningen FDEL er to interesseorganisationer, som kan hjælpe dig på vej. Desuden findes meget relevant information om elbiler, ladeinfrastruktur samt praktiske råd og vejledning på hjemmesiden elbilviden.