Frederikssund Kommunes logo

Affaldsplaner, regulativer og bekendtgørelser

Regulativer og bekendtgørelser

Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunen skal lave affaldsordninger, som borgere, grundejere og virksomheder har pligt til at benytte.

Kommunens affaldsordninger for husholdninger er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Kommunens affaldsordninger for virksomheder og kommunale institutioner er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Affaldsplaner

Frederikssund Kommunes affaldsplan 2021-2030

Regler og vejledninger

Vejledning i etablering af fælles affaldsordning (2021)

Vejledning i etablering af naboordning (2021)

Vejledning i etablering af nedgravede affaldsløsninger