Frederikssund Kommunes logo

Sortering på genbrugspladsen

Når du afleverer affald på genbrugspladsen, er der en beholder til næsten alt. Ved en finkornet sortering opnår vi, at langt det meste affald kan blive til nye produkter, og at vi får fjernet og taget hånd om det affald, der indeholder stoffer, der kan være farlige for mennesker og miljøet.

Rest efter sortering

Det brændbare affald, der ikke kan genanvendes eller kræver særlig behandling, kalder vi derfor nu for "rest efter sortering".

"Rest efter sortering" bliver sendt til forbrænding på Vestforbrændings anlæg i Glostrup, hvor der produceres strøm og fjernvarme.

Medarbejderne på genbrugspladsen står klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål om den rette sortering.

Eksempler på rest efter sortering

Brændbart ikke-genanvendeligt affald under 1 meter.

 • Vådt eller snavset pap og papir
 • Snavsede plastsække fra eksempelvis haveaffald
 • Aske
 • Træ med skimmelsvamp
 • Flamingo
 • Gummi
 • Linoleum
 • Glasvæv
 • Glasfiber
 • Fiberdug
 • Pressenninger (ikke af PVC)
 • Landbrugsfolie
 • Bigbags (tomme)
 • Tagpap
 • Træbeton
 • Pex-rør
 • Murerspande med lettere tørret indhold
 • Invasive plantearter (Bjørneklo, Gyldenris, Pileurt, mv.)
 • Grønne bildæk og knallertdæk
 • Billedrammer
 • Melaminskåle
 • Videobånd, CD'er, DVD'er
 • Ringbind
 • Gulvtæpper (fri længde)
 • Sækkestole/ammepuder med flamingokugler

Nej tak

Genanvendeligt affald skal afleveres i rette beholder på genbrugspladsen.

Farligt affald skal afleveres ved farligt affald skuret.

Brændbare ting, der er større end 1 meter, kan lægges i beholderen "Polstrerede Møbler".

Uhygiejnisk affald og madaffald må ikke afleveres på genbrugspladsen. Benyt rest- eller madaffaldsbeholderne opstillet ved din bolig.