Frederikssund Kommunes logo

Haveaffald

Som haveejer er du selv ansvarlig for at komme af med dit haveaffald.

Haveaffald er organisk affald som fx:

 • Grene, buske og stauder
 • Græs og blade
 • Ukrudt
 • Rødder og træstubbe uden jord
 • Nedfaldsfrugter
 • Potteplanter (uden potte)

Kompost: Sådan gør du

En god måde at udnytte haveaffald på er at lave kompost af det. Her får du nogle tip til, hvordan du kommer i gang.

Se på mulighederne

Start med at se på, hvilke behov du har, hvor stor haven er, og hvor meget tid du vil bruge på komposten. Hvis du har plads, kan du både have en åben kompostbeholder til det grove haveaffald, fx grene, og en lukket beholder til det affald som komposteres hurtigere, fx ukrudt og blade.

Bland både fint og groft haveaffald sammen med noget fugtigt og tørt for at få det bedste og hurtigste resultat.

Det kan du komme i din kompostbeholder

 • Græs og blade
 • Ukrudt
 • Nedfaldsfrugter
 • Potteplanter (uden potte)
 • Mindre grene og kviste
 • Blomster
 • Husdyrgødning og strøelse (fra planteædere)

Kompostér ikke madvarer og lignende, da det tiltrækker rotter.

Hvorfor kompostere?

Kompost er nedbrudt haveaffald. Når komposten er færdigomdannet, ligner det porøs jord og dufter af muld. Sørger du for at holde komposten ved lige, kan du hvert år få gratis, næringsrig muld til haven.

Dit affald gør nytte i din have og indgår i naturens kredsløb.

Åben kompostbeholder

En åben kompostbeholder er praktisk til det grove haveaffald som fx grene og trærødder, men den kræver mere plads i haven end en lukket.

Vi anbefaler, at den er mindst 1 x 1 x 1 m. Du kan finde videoguides på nettet til at bygge den. Søg fx på »Selvbyg kompostbeholder«.

Det tager ca. to år, før din kompost er formuldet.

 • Anskaf en beholder, der er rigelig stor eller har to-tre rum til komposten.
 • Hvis brædderne har for store mellemrum, bliver næringsstofferne udvasket, når det regner.
 • Husk at bygge en luge eller en aftagelig side, så du kan grave komposten ud fra bunden.
 • Placér den åbne beholder i skyggen, så den ikke udtørrer om sommeren.
 • Overdæk eventuelt komposten i vinter-efterårssæsonen, så den ikke bliver for våd.

Lukket kompostbeholder

Den lukkede beholder fylder mindre end en åben. Den bruges som regel til småt haveaffald, og derfor er omdannelsesprocessen kortere, typisk et år. Den lukkede beholder er særligt egnet til den lille have eller som supplement til en åben beholder. Du kan købe en lukket kompostbeholder fx i byggemarkeder.

 • Kompostorme kan hurtigere lave dit haveaffald om til kompost.
 • Placér kompostbeholderen i tilpas afstand fra naboskel af hensyn til naboerne.
 • Placér kompostbeholderen i skyggen.
 • Sørg for, at beholderen er helt lukket af hensyn til uindbudte dyr.

Lav flis af dit træaffald 

Har du større mængder rødder, grene eller træ, som ikke skal bruges til brænde, kan du lave træflis til din have af det. Så behøver du ikke at køre til genbrugspladsen med det.

Flis er en god idé

Store træstykker og tykke grene er længe om at blive til kompost. Derfor får du mere ud af dine store stykker træaffald, hvis du fliser dem. Træflisen kan bruges som jorddække i haven. Det beskytter jorden mod udtørring og holder ukrudt nede.

Undgå at sprede træflis over køkkenhaver, da træflisen kan gå ud over sæsonens høst.

Gå sammen med dine naboer

Du kan leje en flishugger. Hør eventuelt dine naboer, om de vil være med til at leje en. Måske har de også træ til flis. Du kan også få et firma til flise dit træ for dig.

Container til oprydning

Er du i gang med et større oprydningsarbejde i haven, kan du få brug for en container til dit haveaffald. Det er en god idé at indhente flere tilbud på leje af container, kørsel og behandling af affaldet, da prisen kan variere.

Storskrald og genbrugsplads

Hvis du ikke vil bruge dit haveaffald, har du to muligheder for at komme af med det: storskraldsordningen eller genbrugspladsen.

Storskrald

I storskraldsordningen kan du aflevere bundtede grene i begrænsede mængder. Du kan ikke aflevere andre typer haveaffald.

Du kan kun aflevere to bundter grene hver gang du bestiller afhentning af storskrald. Et bundt må højst være en meter langt og 50 cm i diameter og skal være bundtet med snor.

Ved storskraldsindsamlingen i marts kan du få afhentet dit juletræ. Juletræet skal være uden fod.

Du kan bestille afhentning af storskrald via selvbetjeningen på frederikssund.dk eller hos kundeservice på tlf. 8020 8030.

Genbrugspladsen
Du kan aflevere haveaffald, rødder, træstubbe og jord på alle genbrugspladserne. Husk, at der kun er adgang for køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg og en eventuelt tilhørende trailer.

Man må ikke afbrænde haveaffald 

Afbrænding af haveaffald ødelægger næringsstoffer og kan være til gene for naboer. Derfor er afbrænding af haveaffald  forbudt. Den eneste undtagelse er til Skt. Hans den 23. juni.