Frederikssund Kommunes logo

Servicemål for behandling af byggesager i 2021 

Regeringen og KL har i december 2015 indgået en aftale om fælles servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid på byggesager. Kommunerne har mulighed for at vælge kortere sagsbehandlingstid på sagerne. Dette er Frederikssund Kommunens servicemål på byggesager:

  • Simple konstruktioner (større carporte, garager m.v.): max. 30 dage
  • Enfamilieshuse, sommerhuse, rækkehuse: max. 28 dage
  • Industri- og lagerbygninger: max. 28 dage
  • Erhvervsbyggeri: max. 28 dage
  • Etageboliger: max. 28 dage

Servicemålene gælder fra din ansøgning er fuldt oplyst.

Vær opmærksom på, at vores sagsbehandlingstid i øjeblikket er væsentlig længere end vores servicemål.

Servicemål er ikke det samme som sagsbehandlingstid

Servicemålet er et udtryk for den gennemsnitlige netto sagsbehandlingstid. Nettotiden afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen, og angiver det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en byggesag fra den dato, hvor kommunen har alle fyldestgørende oplysninger i sagen.

Servicemålet er således ikke et udtryk for, hvornår du kan forvente en byggesag bliver behandlet af kommunen, da ansøgningen kan være mangelfuld.

Der kan være flere årsager til variation i sagsbehandlingstiderne. Ofte ser vi, at mange ansøgninger mangler oplysninger, og hvor vi skal vente og rykke på disse oplysninger. I nogle sager, kan der være behov for sagsbehandling hos anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer af fx naboer og andre myndigheder, vi skal gennemføre. Dette tæller som kommunes sagsbehandlingstid.

Afhængig af sagen, vil der være forskel på sagsbehandlingstidens længde. Servicemålet er et pejlemærke for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og ikke nødvendigvis et mål for alle byggesager.