Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Redegørelser for dialogmøder med de almene boligorganisationer

Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori en boligorganisation har hjemsted, skal føre en styringsdialog med de enkelte boligorganisationer i form af regelmæssige møder med boligorganisationerne om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder.

Der skal holdes mindst et dialogmøde årligt. Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med de boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune.

I Frederikssund Kommune er de kompetencer, der er tillagt kommunalbestyrelsen angående styringsdialogen delegeret til administrationen.

Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som boligorganisationerne skal udarbejde årligt til kommunen.

Styringsrapporten skal indeholde informationer om boligorganisationens virksomhed og oplæg til drøftelser på dialogmødet med kommunen.

Redegørelser:

2019:

Oppe Sundby Boligselskab

Skibby Boligforening

Jægerspris Boligselskab

Boligselskabet Rosenvænget

Slangerup Boligselskab

Hornherred Almennyttige Boligselskab

Danske Funktionærers Boligselskab

Frederikssund Boligselskab

Lejerbo Frederiksborg

FAB Frederikssund Andelsboligforening

Redegørelse fra det fælles dialogmøde med politisk deltagelse den 30. april 2019.

Bilag 1 Frederikssund Kommunes Bosætningsstrategi

Bilag 2 Muligheder for boligbyggeri i kommuneplan 2017

Bilag 3 Boligplacerede flygtninge

2018:

Oppe Sundby Boligselskab

Skibby Boligforening

Jægerspris Boligselskab

Boligselskabet Rosenvænget

Slangerup Boligselskab

Hornsherred Almennyttige Boligselskab

Danske Funktionærers Boligselskab

Frederikssund Boligselskab

Lejerbo Frederiksborg

FAB Frederikssund Andels Boligforening

2017:

Skibby Boligforening

Oppe Sundby Boligselskab

Danske Funktionærers Boligselskab

Frederikssund Boligselskab

FAB Frederikssund Andels Boligforening

Boligselskabet Rosenvænget

Jægerspris Boligselskab

Slangerup Boligselskab

Hornsherred Almennyttige Boligselskab

Lejerbo Slangerup

2016:

DAB Hornsherred Almennyttige Boligselskab

DAB Slangerup Boligselskab

DOMEA Boligselskabet Rosenvænget

DOMEA Danske Funktionærers Boligselskab smba

DOMEA Jægerspris Boligselskab

FAB Frederikssund Andels Boligforening

KAB Frederikssund Boligselskab

Lejerbo, Slangerup

Oppe Sundby Boligselskab

Skibby Boligforening

2015:

DAB Hornsherred Almennyttige Boligselskab

DAB Slangerup Boligselskab

DOMEA Boligselskabet Rosenvænget

DOMEA Danske Funktionærers Boligselskab smba

DOMEA Jægerspris Boligselskab

FAB Frederikssund Andelsboligforening

KAB Frederikssund Boligselskab

Lejerbo, Slangerup

Oppe Sundby Boligselskab

Skibby Boligforening

2014:

DAB Hornsherred Almennyttige Boligselskab

DAB Slangerup Boligselskab

DOMEA Boligselskabet Rosenvænget

DOMEA Danske Funktionærers Boligselskab smba

DOMEA Jægerspris Boligselskab

FAB Frederikssund Andelsboligforening

KAB Frederikssund Boligselskab

Lejerbo, Slangerup

Oppe Sundby Boligselskab

Skibby Boligforening

2013:

DAB Hornsherred Almennyttige Boligselskab

DAB Slangerup Boligselskab

DOMEA Boligselskabet Rosenvænget 

DOMEA Danske Funktionærers Boligselskab smba

DOMEA Jægerspris Boligselskab

FAB Frederikssund Andelsboligforening

KAB Frederikssund Boligselskab

Lejerbo, Slangerup

Oppe Sundby Boligselskab

Skibby Boligforening

2012:

Boligselskabet Rosenvænget

Danske Funktionærers Boligselskab

Frederikssund Andels Boligselskab

Frederikssund Boligselskab

Hornsherred Almennyttige Boligselskab

Jægerspris Boligselskab

Lejerbo, Slangerup

Oppe Sundby Boligforening

Skibby Boligforening

Slangerup Boligselskab

2011:

Boligselskabet Rosenvænget

Danske Funktionærers Boligselskab

Frederikssund Andels Boligforening

Frederikssund Boligselskab

Hornsherred Almennyttige Boligselskab

Jægerspris Boligselskab

Lejerbo, Slangerup

Oppe Sundby Boligselskab

Skibby Boligforening

Slangerup Boligselskab 

2010:

Boligselskabet Nordsjælland - redegørelse

Boligselskabet Rosenvænget - redegørelse

Danske Funktionærers Boligselskab - redegørelse

Frederikssund Andels Boligforening (FAB) - redegørelse

Frederikssund Boligselskab - redegørelse

Hornsherred Almennyttige Boligselskab - redegørelse

Jægerspris Boligselskab - redegørelse

Lejerbo, Slangerup - redegørelse

Oppe Sundby Boligforening - redegørelse

Skibby Boligforening - redegørelse

Slangerup Boligselskab - redegørelse