Frederikssund Kommunes logo

Redegørelser for dialogmøder med de almene boligorganisationer

Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori en boligorganisation har hjemsted, skal føre en styringsdialog med de enkelte boligorganisationer i form af regelmæssige møder med boligorganisationerne om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder.

Der skal holdes mindst et dialogmøde årligt. Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med de boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune.

I Frederikssund Kommune er de kompetencer, der er tillagt kommunalbestyrelsen angående styringsdialogen, delegeret til administrationen.

Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som boligorganisationerne skal udarbejde årligt til kommunen.

Styringsrapporten skal indeholde informationer om boligorganisationens virksomhed og oplæg til drøftelser på dialogmødet med kommunen.

Redegørelser - Styringsdialogmøder afholdt i år 2023:

2023:

Vores Bolig (tidligere Boligselskabet Rosenvænget) - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

Frederikssund Boligselskab  - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

Danske Funktionærers Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

Lejerbo Frederiksborg - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

Skibby Boligforening - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

Oppe Sundby Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

FAB Frederikssund Andelsboligforening - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

Slangerup Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023

Hornsherred Almennyttige Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2023


2022:

Vores Bolig (tidligere Boligselskabet Rosenvænget) - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Frederikssund Boligselskab  - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Danske Funktionærers Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Lejerbo Frederiksborg - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

MNV Bolig (tidligere Jægerspris Boligselskab) - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Skibby Boligforening - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Oppe Sundby Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

FAB Frederikssund Andelsboligforening - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Slangerup Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Hornsherred Almennyttige Boligselskab - Redegørelse fra styringsdialogmøde 2022

Det fælles dialogmøde 2024 mellem Frederikssund Kommune og boligorganisationerne med politisk deltagelse:

Redegørelse fra fælles dialogmøde den 13. maj 2024

Bilag til sag 2: "Nybyggeri i Kommunen"

Bilag til sag 3: "Arbejdsgruppe vedr. samarbejde"